Soru

I. Çetr

II. Hutbe

III. Sikke

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde görülen hükümdarlık alametleri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


İlk Türk İslam Devletleri Test 2

Online Soru: I. ÇetrII. Hutbe III. Sikke Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde görülen hükümdarlık alametleri arasında yer alır?

I. ÇetrII. Hutbe III. Sikke Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde görülen hükümdarlık alametleri arasında yer alır? I. ÇetrII. Hutbe III. Sikke Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde görülen hükümdarlık alametleri arasında yer alır?