Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test

I. Denenceleri test etme

ll. Problemi tanımlama

lll. Problemin farkına varma

IV. Denenceler oluşturma

V. Verileri toplama

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde problem çözme yönteminin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

Soru

I. Denenceleri test etme

ll. Problemi tanımlama

lll. Problemin farkına varma

IV. Denenceler oluşturma

V. Verileri toplama

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde problem çözme yönteminin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

A) I, ll, lll, IV, V

B) lll, ll, IV, V, I

C) V, lll, ll, I, IV

D) ll, lll, IV, I, V

E) ll l, ll, V, IV, I


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: I. Denenceleri test etme ll. Problemi tanımlama lll. Problemin farkına varma IV. Denenceler oluşturma V. Verileri toplama Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde problem çözme yönteminin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

I. Denenceleri test etme ll. Problemi tanımlama lll. Problemin farkına varma IV. Denenceler oluşturma V. Verileri toplama Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde problem çözme yönteminin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır? I. Denenceleri test etme ll. Problemi tanımlama lll. Problemin farkına varma IV. Denenceler oluşturma V. Verileri toplama Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde problem çözme yönteminin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?