I. Dönem Tanzimatçılar Test

I. Dönem Tanzimatçılar Test

I. Dönem Tanzimatçılar Test - çöz

I. Dönem Tanzimatçılar Test soruları cevapları
I. Dönem Tanzimatçılar Test

I. Dönem Tanzimatçılar TestSoru 1


--- edebiyatının başlangıç tarihi Tercüman-ı Ahval'in yayımlanmaya başladığı tarih kabul edilir. Bu dönem sanatçılarının hemen hepsi edebiyat türlerinin romandan şiire kadar en az birkaçı ile örnekler vermişlerdir. Bu dönemde --- tarafından yazılan ---- ilk yerli tiyatro eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'e ait yapıtlardan biri değildir?

Soru 3


Şiirleri içerik ve biçim açısından Divan edebiyatının özelliklerine uygunluk gösterir. Ancak hak, adalet, kanun gibi kavramları o da kullanmıştır. Batılılaşmada şiirlerinden çok düşünceleriyle önem taşır. Hece ölçüsüyle de denemeler yapmıştır. En ünlü eseri "Terkib-i Bent"tir. Divan şiiri antolojisi olarak hazırladığı kitabındaki ön söz nedeniyle Namık. Kemal'in eleştirilerine hedef olmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Şiirlerinin birinci teması "vatan sevgisi"dir. insanın yaratılıştan hür olduğuna inandığından ikinci olarak "hürriyet" üzerinde durur. Bu temayı "Hürriyet Kasidesi"yle bayraklaştırmıştır. O, hayatı boyunca değer verdiği ve yücelttiği düşünceler üzerine mücadelesini sürdürmüş bir kişiliktir. Şiir yazmakla kalmamış, oyun, roman, makale türünde eserler de vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatında ilk defa Tanzimat Dönemi'nde görülen edebiyat türleri bir arada verilmiştir?

Soru 6


Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 7


Tanzimat hareketi sosyal alanda medeniyet değiştirme anlamına gelir. Bu medeniyet değiştirme olayının okumamış halk yığınlarına aktarılması, onların yeni medeniyetin çeşitli yönleri üzerinde aydınlatılması ve kendilerine ilk bilgilerin verilmesi konusunda bu sanatçımızın gösterdiği çaba çok büyüktür. Edebiyat onun için bir araçtan ibarettir. Halkın medeni düzeyini yükseltmek, önce onun düzeyine inmekle mümkündür. O bunu bildiği için edebi olup olmamasına dikkat etmeden her alanda yapıtlar vermiş, bunları halkın anlayacağı ve hoşlanacağı tarzda ortaya koymuştur. Durmak bilmez bir yazı makinesi olan yazar, çoğu macera konulu, şaşırtıcı biçimde sonuçlanan kırktan fazla roman yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

Soru 9


Gelibolu'dan İstanbul'a döndüğünde Osmanlı tiyatrosu'nu geliştirmek amacıyla oluşturulan kurulda görev aldı. Böylece tiyatro ile daha yakından ilişki kurma olanağı buldu. Çok geçmeden yazılarında ileri sürdüğü düşüncelere bağlı kalarak "Vatan yahut Silistre" oyununu yazdı; bu oyunun sahneye konmasını sağladı. Daha sonra da Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah ve Kara Bela oyunları ile sahne edebiyatımızın öncüleri arasına katıldı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Şinasi'yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 11


---, "Şiir ve inşa" adlı makalesinde Divan edebiyatını ağır bir biçimde eleştirir. Aruz ölçüsü yerine ulusal ölçümüzü olan hece ölçünü kullanmamız gerektiğini öne sürer. Ne var ki bu düşünceleri savunan kendisi değilmiş gibi, "Harabat" adlı eserinin ön sözünde divan edebiyatına övgüler düzer.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 12


(I) Tanzimat Edebiyatı, 1860'ta Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanmasıyla başlar, 1896'ya kadar sürer. (II) Tanzimat sanatçıları Batı edebiyatından roman, eleştiri, makale, tiyatro gibi yeni edebiyat türleri almışlardır. (III) Divan şiirini eleştirmelerine karşın, divan edebiyatı nazım şekillerini ve aruz ölçüsünü kullanmışlardır. (IV) Şiirde konu birliğini sağlamışlardır. (V) Bu dönemde yazılan romanlarda Anadolu halkının yaşamı, gerçekçi bir gözlemle dile getirilmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Paylaş

I. Dönem Tanzimatçılar Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

çelebizade
Doğru: 12
100 Puan
güll
Doğru: 12
100 Puan
baharslmc
Doğru: 12
100 Puan
irem ates
Doğru: 12
100 Puan
mert doğan
Doğru: 12
100 Puan