Soru

I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren;

I. istihsal-i Vatan

II. Milli Kongre

III. Nigehban Askerî

cemiyetlerinden hangileri kurtuluş mücadelesine karşı bir tutum sergilemiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren; I. istihsal-i Vatan II. Milli Kongre III. Nigehban Askerî cemiyetlerinden hangileri kurtuluş mücadelesine karşı bir tutum sergilemiştir?

I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren; I. istihsal-i Vatan II. Milli Kongre III. Nigehban Askerî cemiyetlerinden hangileri kurtuluş mücadelesine karşı bir tutum sergilemiştir? I. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren; I. istihsal-i Vatan II. Milli Kongre III. Nigehban Askerî cemiyetlerinden hangileri kurtuluş mücadelesine karşı bir tutum sergilemiştir?