Soru

I. Hakimler ve savcılar azlolunamaz.

II. Kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz.

III. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması durumunda, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınabilir.

IV. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.

T.C. Anayasası'na göre "hakimlik ve savcılık teminatı" ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I, III ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: I. Hakimler ve savcılar azlolunamaz. II. Kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. III. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması durumunda, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınabilir. IV. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. T.C. Anayasası'na göre "hakimlik ve savcılık teminatı" ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

I. Hakimler ve savcılar azlolunamaz. II. Kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. III. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması durumunda, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınabilir. IV. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. T.C. Anayasası'na göre "hakimlik ve savcılık teminatı" ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? I. Hakimler ve savcılar azlolunamaz. II. Kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. III. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması durumunda, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınabilir. IV. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. T.C. Anayasası'na göre "hakimlik ve savcılık teminatı" ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?