İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi çöz

İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri TestiSoru 1


İç Anadolu Bölgesi'nin genel özelliklerine ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Aşağıda verilen İç Anadolu platolarından hangisi karstik arazinin yaygınlığıyla ünlüdür?

Soru 3


I. Volkanik arazinin yaygın olması

ll. Platoların yaygın olması

lll . Bitki örtüsünün cılız olması

IV. Yeryüzü şekillerinin sade olması

Yukarıda verilenlerden hangisi İç Anadolu Bölgesi'nde rüzgar erozyonunun yaygın olmasında etkilidir?

Soru 4


İç Anadolu Bölgesi'nde düzlüklerin geniş yer kaplaması aşağıda verilenlerden hangisini kolaylaştırmıştır?

Soru 5


İç Anadolu Bölgesi'nin iklim ve bitki örtüsü özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Aşağıda verilenlerden hangisi İç Anadolu Bölgesi'nde doğal bitki örtüsünün bozkır olmasının sonucudur?

Soru 7


İç Anadolu Bölgesi'nde nüfus bölgenin çevresindeki dağlık alanların eteklerinde toplanmıştır.

Bu durumun sebebi olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

Soru 8


I. Ulaşımın gelişmiş olması

ll. Yeryüzü şekillerinin sade olması

lll. Bitki örtüsünün bozkır olması

IV. Su olanaklarının azlığı

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri İç Anadolu Bölgesi'nde toplu yerleşmelerin yaygın olmasının nedeni olarak gösterilebilir?

Soru 9


I. Yukarı Sakarya

ll. Konya

lll. Yukarı Kızılırmak

IV. Orta Kızılırmak

Yukarıda verilen iç Anadolu Bölgesi bölümlerinden hangisinde nüfus miktarı en fazla ve en azdır?

Soru 10


İç Anadolu Bölgesi'nde buğday üretimi bazı yıllar artarken, bazı yıllarda azalmaktadır.

Bu dalgalanmanın sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 11


Yaz kuraklığının yaşandığı Akdeniz Bölgesi'nde zeytin turunçgil gibi ürünler yetiştirilebilirken, İç Anadolu Bölgesi'nde de yaz kuraklığı görülmesine rağmen bu ürünlerin yetişmemesi aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 12


İç Anadolu Bölgesi sebzeciliğe elverişsiz bir bölgedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu durumun sebebidir?

Soru 13


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretim alanı İç Anadolu Bölgesi'nde daha dardır?

Soru 14


Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en fazla geliştiği bölge İç Anadolu'dur.

Aşağıda verilen endüstri dallarından hangisi İç Anadolu Bölgesi kırsal kesiminde küçükbaş hayvancılığa paralel olarak gelişmiştir?

Soru 15


Aşağıda verilen turizm merkezlerinden hangisi İç Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer almaz?

Soru 16


Aşağıdaki madenlerden hangisi Yukarı Sakarya Bölümü'nden çıkarılmaz?

Soru 17


I. Yeraltı zenginliklerinin fazla olması

ll. Sıcaklık farkının az olması

lll. Tarım topraklarının verimli olması

IV. Yağış miktarının fazla olması

V. Kış sıcaklığının yüksek olması

İç Anadolu Bölgesi'nde nüfusun genellikle yüksek yerlerde toplanmasının nedeni yukarıdakilerden hangisidir?

Soru 18


İç Anadolu Bölgesi'nde aşağıda verilen endüstri dallarından hangisi yer almaz?

Soru 19


Yukarı Sakarya Bölümü'nde görülen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Yukarı Kızılırmak Bölümü'nün nüfus bakımından tenha olmasının nedenlerinden biri olamaz?

Paylaş

Etiketler:
İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi çöz

İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi soru ve cevapları çözün. İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi sorularını çöz İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi sorularını ve cevapları anında görüntüle. İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi çöz. İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi soru ve cevapları çözün. İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi sorularını çöz İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi test sorularını çöz.

İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi Soruları

2021 İç Anadolu Bölgesi ve Özellikleri Testi