İçerik Düzenleme Yaklaşımları Test

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Test

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Test - çöz

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Test soruları cevapları
İçerik Düzenleme Yaklaşımları Test

İçerik Düzenleme Yaklaşımları TestSoru 1


Aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisi "Öğrenen merkezli tasarım"a örnek verilemez?

Soru 2


Aşağıda verilen ifadelerden hangisi içeriğin (Kapsamın) düzenlenmesinde kullanılan temel ilkelerden biri değildir?

Soru 3


Aşağıda verilenlerden hangisi içerik düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

Soru 4


"İçeriğin  aşamalı ve birbirinin önkoşulu olacak şekilde sıralanması  gerekmektedir." tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 5


Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılan yaklaşım hangisidir?

Soru 6


Yalnızca aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımları göz önünde bulundurulduğunda hangisi esneklik özelliğine en fazla sahip olan yaklaşımdır?

Soru 7


Program içerik düzenleme yaklaşımına göre kullanılması gereken öğretme-öğrenme yaklaşımı eşleştirmesinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenen ön öğrenmeleri ile yeni öğrendiklerini bütünleştirerek kendi bilgisini aktif bir biçimde kendisi oluşturur. Bu anlayışta her yeni anlam önceki bilgi üzerine inşa edilir ve oluşturulur.

Bu görüşe göre, yapılandırmacı anlayışı temel alan bir öğretim programının içerik düzenlemesinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanılması gerekir?

Soru 9


Bireysel öğretme-öğrenme süreçlerine uygundur.

Öğrenme öbekleri arasında aşamalı, ardışık ve ön koşullu bir ilişki olması beklenmez; önemli olan her öğrenme öbeğinin kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturmasıdır.

Yukarıda özellikleri verilen içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Bu program tasarımında dersler dikkate alınır. Dersler yaş ve düzeye görelik ilkesine göre tasarlanır. Dersler birbirinden bağımsız olarak, her ders kendi içinde bir bütün olarak tasarlanır. Bu doğrultuda Matematik dersi Matematik uzmanı gibi Fen ve Teknoloji dersi Fen uzmanı bakışıyla ele alınır.

Yukarıda belirgin bazı özellikleri verilen program tasarımı aşağıdakilerden hangisini betimler niteliktedir?

Soru 11


Kemal Mert, ilköğretim dördüncü sınıfta "çevremizde yaşam öğrenme alanının" işlendiği günlerdeki derslerde yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle okula devam edememiştir.

Kemal Mert'in izleyemediği dersleri etkili biçimde tamamlamasını sağlayan programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

İçerik Düzenleme Yaklaşımları Test sorularını online çözebilirsiniz.