Soru

İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder?

A) İcranın geri bırakılması

B) İcra takibinin ertelenmesi

C) İstihkak davası

D) İcra takibinin iptali

E) İtirazın kesin kaldırılması


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


İcra - İflas Hukuku Test

Online Soru: İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder?

İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder? İcra mahkemesinin aşağıdaki kararlarından hangisi maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder?