İdare Hukuku Test

İdare Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi İdare Hukuku Test çöz.İdare Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi İdare Hukuku Test çöz. İdare Hukuku Test online çöz

İdare Hukuku Test Çöz

İdare Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi İdare Hukuku Test çöz. İdare Hukuku Test çöz

Online İdare Hukuku Test Soruları çöz

Soru 1


Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, kaç gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir?

Soru 2


Mahkemelerden verilen ve yargılamayı erdirmeyerek davanın incelenmesini kolaştıran kararlara ne ad verilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden değildir?

Soru 4


Özel kanunlarında aynın süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde iptal dava açma süresi, kaç gündür?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemeleri ile ilgili yanlış ifadedir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın yargısal arasında yer almaz?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden biri degildir?

Soru 8


İdarenin hukuka uygun davranmasını sağlayan en etkili denetim yolu hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi idarenin denetim yollarından biri değildir?

Soru 10


İdarenin yargısal denetiminin idarenin yargılanması amacıyla kurulmuş ayrı yargı organlarınca yapıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: