II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test - çöz

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test soruları cevapları
II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test

II. Dünya Savaşı ve Sonrası TestSoru 1


Barışın sürekliliğini sağlamak amacı ile 1928'de oluşturulan Kellog Paktı'nın üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 2


ll. Dünya Savaşı'nın başlamasında,

I. Japonya'nın Avrupa devletlerini Asya'dan çıkartmak istemesi,

ll. Silahlanma yarışının artması,

lll. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalar izlemesi

sebeplerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 3


I. ABD

ll. İngiltere

lll. Fransa

IV. Rusya

V. İtalya

Yukarıdaki devletlerden hangisinin ll. Dünya Savaşı'na sonrada katıldığı söylenebilir?

Soru 4


Türkiye Cumhuriyeti ll. Dünya Savaşı'na fiilen katılmadığı halde işgücünün önemli bir kısmını silah altına almıştır.

Bu gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti'ne getirdiği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


ll. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 6


ll. Dünya Savaşı sonunda;

I. Mısır

ll. Hindistan

lll. Çekoslovakya

IV. İran

devletlerinden hangilerinin bağımsızlık kazandığı söylenemez?

Soru 7


ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın yayılmacılığını önlemek amacı ile ABD tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin topraklarında,

I. Libya

ll. Pakistan

lll. İsrail

IV. Lübnan

V. Suriye

devletlerinden hangisinin kurulduğu söylenebilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir organı değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanmış bir sorun olamaz?

Soru 11


ABD'nin 1975-78 yılları arasında Türkiye'ye ambargo uygulamasına neden olan mesele  aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


I. Çok partili yaşama geçilmesi

ll. Nato'ya üye olunması

lll. Kore'ye asker gönderilmesi

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı yukarıdaki gelişmelerden hangileri ülke içi demokrasinin sağlanmaya başlandığının açık bir kanıtıdır?

Soru 13


ll. Dünya Savaşı'nın son yılında toplanan San Francisco Konferansı'na Türkiye Cumhuriyeti'nin katılması aşağıdakilerden hangisine kurucu üye olmasında etkili olmuştur?

Soru 14


Türkiye Cumhuriyeti ll. Dünya Savaşı'nın başlarında tarafsızlığını ilan etmesine rağmen savaşın son yılında Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etmiş, ancak fiili bir çatışmaya girmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir tutum izlemesinin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


ll. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Rus yayılmacılığına karşı Türk-Amerikan ittifakı doğmuştur.

Buna göre;

I. Kıbrıs Meselesi'nde, Türkiye'nin ABD'den satın aldığı silahları kullanmasına engel olunması.

ll. Türk sınırları içerisinde ABD'ye üsler tahsis edilmesi,

lll. Marshall Planı gereğince Türkiye'ye ekonomik desteğin verilmesi

durumlarından hangilerinin müttefiklik prensiplerine uygun olduğu söylenebilir?

Soru 16


I. Pakistan ve Tunus'un bağımsız olması

II. Almanya'nın Federal ve Demokratik olarak ikiye ayrılması

lll. Truman Dakirini'nin uygulanması

Yukarıda verilenlerden hangileri mandater sistemlerin zayıfladığına kanıt olamaz?

Paylaş

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

enesc1126
Doğru: 16
100 Puan
mehmet omaç
Doğru: 16
100 Puan
ayln
Doğru: 15
93.7 Puan
lisa18
Doğru: 15
93.7 Puan
aslan akgül
Doğru: 15
93.7 Puan