İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı

İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı

İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı

İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı - çöz

İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı soruları cevapları
İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı


Soru 1


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idarelerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 3


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisini valinin denetleme yetkisi yoktur?

Soru 4


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl idare kurulu kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine itiraz olunabilir?

Soru 5


I. Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra kınama ve maaş kesimi cezaları verir ve uygular.

II. Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar.

III. Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede amiridir.

IV. Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 6


İl idaresi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi “İlçe İdare Kurulu”nun üyesidir?

Soru 7


İl idaresi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi “İl İdare Kurulu”nun üyesi değildir?

Soru 8


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valilerin teftişte denetleme yetkileri çerçevesinde vali, bakanlıklar ve tüzel kişiliğe haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan memurların, Memurin Kanunu’ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra aşağıdaki cezalardan hangisini uygular?

Soru 9


5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Vali yılda en az kaç defa İdare Şube başkanları ile toplantı yapar?

Soru 10


42 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Kaymakam aşağıdaki cezalardan hangisini verir ve uygular?

Soru 11


I- İl ve ilçe kurulması, kaldırılması kanun ile yapılır

II- Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi İçişleri Bakanlığının tasvibiyle yapılır.

III- Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında umumi meclislerinin mütalaaları alınır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl,İlçe, Köy ve Bucak kurulması kaldırılması adlarının değiştirilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 12


I. Coğrafi Durum

II. İktisadi şartlar

III. Kamu Hizmetlerinin Gerekleri

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından illere; ilçelere ve bucaklara bölünmesinde belirleyici faktörlerdendir?

Soru 13


I- Vali muavinliğine, en az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir.

II- Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden vali muavini sorumludur.

III- Valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmaktan sorumludur.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali muavinleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 14


I- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

II- Valiler, ilin genel idaresinden sadece İçişleri Bakanına karşı sorumludur.

III- Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valilerin hukuki durumları ve yetkileri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 15


I- Kınama

II- Maaş Kesimi

III- Uyarma

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakamların teftişte denetleme yetkileri çerçevesinde kaymakam memurun Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki disiplin cezalarından hangisini ya da hangilerini verip uygular?


Testin Enleri

durmuskoyun
Doğru: 15
100 Puan
samet Ak
Doğru: 15
100 Puan
Sibetullah Demir
Doğru: 15
100 Puan
Ali42
Doğru: 15
100 Puan
mehmetgiran
Doğru: 15
100 Puan
Müdür Yardımcılığı Denemeleri