İlk Türk Devletleri Test çöz

İlk Türk Devletleri TestSoru 1


Hun ekonomisi göçebe ekonomisi dışında ganimetlere, ele geçirilen topraklarda oturan halktan alınan vergilere ve dost ülkelerden alınan hediye ve haraçlara dayanmaktaydı.

Buna göre, Hun ekonomisi daha çok aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

Soru 2


İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin dini anlayışlarında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde devlet yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

Soru 4


I. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olması

ll. Boyların birleşmesinden oluşması

lll. Törelere göre yönetilmesi

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Orta Asya Türklerinde federasyon tipi bir örgütlenmenin olduğunu gösterir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri'nin tarihi açıdan önemini belirleyen özelliklerden biri değildir?

Soru 6


Türklerin tarih boyunca değişik ülkelere yerleşmeleri, çeşitli alanlarda farklı boyutlarda gelişmeler göstermelerine neden olmuştur.

Aşağıdaki alanların hangisinde bu farklılığın en az olduğu savunulabilir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk heykel örnekleridir?

Soru 8


I. Orhun Kitabeleri

ll. Ergenekon Destanı

lll. Manas Destanı

Yukarıdakilerden hangileri Göktürk dönemine aittir?

Soru 9


I. Duvar resmi

ll. Dokuma

lll. Mimari

Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?

Soru 10


I. Kut

ll. Yuğ

lll. Kurgan

İlk Türk devletlerinde yukarıda verilen kavramlardan hangisi dini özellik taşır?

Soru 11


I. Arap Alfabesi

ll. Latin Alfabesi

lll. Uygur Alfabesi

IV. Göktürk Alfabesi

Yukarıda Türklerin bu zamana kadar kullandıkları alfabeler verilmiştir.

Bunların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, aşağıdakilerden hangisi devlet yönetimine katılmazdı?

Soru 13


I. Oğuz Kağan Destanı

ll. Göç Destanı

lll. Ergenekon Destanı

Yukarıdaki destanlardan hangileri Uygurlar dönemine aittir?

Soru 14


Asya'da kurulan Türk devletleriyle Çin arasında sık sık savaş durumu söz konusuydu.

Bu devletler arasındaki en geçerli savaş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Bugünkü Avrupa'nın etnik çehresi düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti'nin en önemli özelliği sayılabilir?

Soru 16


Altın Elbiseli Adam heykeli Türk sanatının hangi dönemine aittir?

Soru 17


İslamiyet öncesi Türk geleneğinde, devlet toprakları "hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı". Bu gelenek sonucu devletin toprakları, prensler arasında bölüşülerek yönetilir ve böylece federal bir yapı ortaya çıkardı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Soru 18


"Uygur şehirlerinden idikut'ta Manihaist, Hristiyan, Budist mabetlerinin ve manastırlarının harabeleri yan yana bulunmuştur."

Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü örneklerinden değildir?

Soru 20


Çin'den başlayarak ön Asya'ya ulaşan İpek Yolu'nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir.

Bu gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Paylaş

Etiketler:
İlk Türk Devletleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

İlk Türk Devletleri Test çöz

İlk Türk Devletleri Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. İlk Türk Devletleri Test soru ve cevapları çözün. İlk Türk Devletleri Test sorularını çöz İlk Türk Devletleri Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. İlk Türk Devletleri Test çöz. İlk Türk Devletleri Test soru ve cevapları çözün. İlk Türk Devletleri Test sorularını çöz İlk Türk Devletleri Test test sorularını çöz.

İlk Türk Devletleri Test Soruları

2021 İlk Türk Devletleri Test