İlk Türk İslam Devletleri Test 4

İlk Türk İslam Devletleri Test 4

İlk Türk İslam Devletleri Test 4 - çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test 4 soruları cevapları
İlk Türk İslam Devletleri Test 4

İlk Türk İslam Devletleri Test 4Soru 1


Anadolu Selçuklu Devleti'nde aşağıda verilen yapılardan hangisi anıtmezar özelliği taşımaktadır?

Soru 2


I. Kadı'l Kudat

ll. Emir-i Dad

lll. Emir-i Şimşir

yukarıdakilerden hangileri Türk-islam devletlerinde hukukta geçen bir kavram değildir?

Soru 3


Anadolu Selçuklu Devleti'nde ekonomik durumun yüksek düzeye ulaşmasının ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 4


I. Has

ll. Camedar

lll. İkta

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprak yönetimiyle ilgili değildir?

Soru 5


Anadolu Selçuklu Devleti ticareti geliştirmek amacıyla;

I. liman şehirleri fethetmek,

ll. kervansaraylar inşa etmek,

lll. gümrük vergilerini artırmak

durumlarından hangilerini gerçekleştirmiştir?

Soru 6


Tokat'ta bulunan Yağıbasan Medresesi aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?

Soru 7


Anadolu Selçukluları Dönemi'nde;

I. sigorta sisteminin uygulanması,

ll. Ahilik Teşkilatının kurulması,

lll. liman kentlerinin alınması

gelişmelerinden hangileri ticareti geliştirme amacına yöneliktir?

Soru 8


Aşağıdaki eserlerden hangisi Anadolu Selçuklular Dönemi'ne aittir?

Soru 9


I. Emir-i Dad

l. Kadıleşkar

lll. Muhtesip

Yukarıdakilerden hangileri Selçuklularda hukukla ilgili kavramlardan biri değildir?

Soru 10


İkta topraklar, görev karşılığında melik; emir, vali, komutan ve hassa ordusu askerleri ile sipahilere verilen topraklardı. İkta sahibi belirlenen vergiden fazlasını alamazdı. İkta sahipleri elde ettikleri gelirlerle atlı asker yetiştirmek zorundaydılar. İkta sahibi devlet görevinden aziedilirse iktası elinden alınırdı.

Bu bilgiye göre;

I. ikta sahibinin ikta toprağı mülk edindiği,

ll. devlet hazinesinden para harcamadan düzenli bir ordu oluşturduğu,

lll. konargöçerlerin yerleşik hayata geçmesinin sağlandığı,

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 11


Türk - İslam devletlerinde İhsa'ül Ulüm adlı eseriyle ilk kez ilimlerin tasnifini yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Resim ve heykelin islam dininde günah sayılması;

I. hat,

ll. minyatür,

lll. tezhip

sanatlarından hangilerinin gelişmesini sağlamıştır?

Soru 13


I. Buğra

II. Hakan

lll. Sultan

Yukarıdaki hükümdar unvanlarından hangileri Karahanlılar Dönemi'nde kullanılmıştır?

Soru 14


I. Hutbe okutmak

II. Para bastırmak

III. Töreyi uygulamak

Yukarıdakilerden hangileri Türk - İslam devletlerindeki hükümdarlık sembolleri arasında yer almaktadır?

Soru 15


İslam dünyasındaki en önemli medreselerden biri olan Nizamiye Medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmuştur?

Soru 16


Türk-İslam dünyasında pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul edilen, İhsa'ül Ulum, Medenetü'l Fazıla gibi eserleriyle ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Aşağıdaki bilim adamı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 18


Selçuklularda hükümdar çocukları melik sıfatıyla, atabeyler eşliğinde sancaklara gönderilirdi.

Bu uygulamayla daha çok aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

Soru 19


Türk - İslam dünyasında rubaileri ve astronomi alanındaki çalışmaları ile ünlenmiş olan bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Türk - İslam devletlerinde yönetimin kadıların kararı üzerinde etkisi olmazdı.

Bu durum;

I. Teokratik yönetim,

ll. Yargının bağımsızlığı,

lll. Anayasal yönetim,

anlayışlarından hangisini benimsediklerini gösterir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam devletlerinde sağlık ile ilgili bir kurum değildir?

Soru 22


Tolunoğulları ve İhşitlerin kısa sürede yıkılmalarındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23


Türk - İslam devletlerinde yapılan ve dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nizamiye Medreseleri hangi hükümdar dönemine aittir?

Soru 24


I. Müşrif

ll. Cebelü

lll. Kadıleşker

Yukarıdakilerden hangileri Selçuklular Dönemi'nde askeri davalarla ilgilenmiştir?

Soru 25


Büyük Selçuklularda ikta topraklarının üç yıl işlenmemesi durumunda toprak, işlenmeyenden alınarak başkasına verilirdi.

Bu uygulamadaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


I. Hat

ll. Heykelcilik

III. Minyatür

Yukarıda verilen sanat dallarından hangileri Türk - İslam devletlerinde gelişmemiştir?

Soru 27


I. Gazneliler

II. Selçuklular

III. Karahanlılar

Yukarıdaki devletlerden hangileri resmi dil olarak Türkçeyi kullanmıştır?

Soru 28


Türk - İslam devletlerinde,

I. medrese,

II. darüşşifa,

llI. imarethane

kurumlarından hangilerinin masrafları vakıflar tarafından karşılanmıştır?

Soru 29


I. Emir-i Dad

ll. Divan-ı Mezalim

lll. Kadı'ul Kudat

Yukarıdakilerden hangileri Selçuklular Dönemi'nde adalet işleriyle ilgilenmiştir?

Soru 30


Türk - İslam devletlerinde tıp ve felsefe alanında çalışmalar yapan ve Batı'da "Avicenna" olarak tanınan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31


I. Karahanlılar

ll. Büyük Selçuklu Devleti

lll. Anadolu Selçuklu Devleti

yukarıdaki devletlerden hangilerinde Atabeylik sistemi görülmez?

Soru 32


Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda evlenme, boşanma, miras, nafaka gibi davalara bakan görevliye verilen isimdir?

Soru 33


Türk - İslam devletlerinde aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki devşirme sistemine temel oluşturmuştur?

Soru 34


Büyük Selçuklular Dönemi'nde hastaların tedavi edildiği merkeziere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardaki ikta ordusunun özellikleri arasında yer almamaktadır?

Soru 36


Büyük Selçuklular Dönemi'nde askeri işlerle uğraşan divan aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

İlk Türk İslam Devletleri Test 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

erdal
Doğru: 34
94.4 Puan
md
Doğru: 34
94.4 Puan
cemuzen
Doğru: 34
94.4 Puan
kübra şahin
Doğru: 34
94.4 Puan
impossible
Doğru: 34
94.4 Puan