İlk Türk İslam Devletleri Test 2


İlk Türk İslam Devletleri Test 2 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İlk Türk İslam Devletleri Test 2 çöz. İlk Türk İslam Devletleri Test 2 online çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test 2 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İlk Türk İslam Devletleri Test 2 çöz.İlk Türk İslam Devletleri Test 2 Çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test 2 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İlk Türk İslam Devletleri Test 2 çöz. İlk Türk İslam Devletleri Test 2 online çöz

Online İlk Türk İslam Devletleri Test 2 Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk-İslam devletlerine ait eserler arasında yer almaz?

Soru 2


I. Kubbe

II. Kemer

III. Kümbet

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam mimarisine kazandırdıkları yapılardandır?

Soru 3


I. Bedesten

II. Bimarhane

III. Kervansaray

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde iktisadi yaşam ile ilgili eserler arasında yer alır?

Soru 4


Selçuklu Sultanı Melikşah adına hazırlanan Celali takvimin hazırlayıcıları arasında;

I. Ömer Hayyam,

II. Farabi,

III. Biruni

bilginlerden hangileri yer almaz?

Soru 5


Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 6


I. Harzemşahlar

II. Eyyübiler

III. Memlükler

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin ordu teşkilatları Büyük Selçuklularla benzerlik göstermektedir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine ait yazılı eserler arasında gösterilemez?

Soru 8


Türk-İslam devletlerinde görülen ordu anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


I. Darüşşifalar

II. İmarethaneler

III. Medreseler

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde "sosyal devlet" anlayışının benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


Çok uluslu bir yapıya sahip olan, İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasına öncülük eden Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


İlk yazılı Türk-İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Türk - İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


I. Pasinler

II. Malazgirt

III. Miryokefalon

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türk yurdu olmasıyla ilişkilendirilebilir?

Soru 14


I. Çetr

II. Hutbe

III. Sikke

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde görülen hükümdarlık alametleri arasında yer alır?

Soru 15


I. Halifeyi himaye etmeleri

II. Bizans'ın direncini kırmaları

III. Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olmaları

Yukarıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti'nin Türk - İslam dünyasındaki önemini artırmıştır?

Soru 16


I. Ev

II. Otlak

III. Bahçe

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde özel mülk kabul edilmiştir?

Soru 17


Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

İlk Türk İslam Devletleri Test 2 ve cevapları

Paylaş

Etiketler: