İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test V

İlk Türk topluluklarından olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi,

I. savaşlardaki başarıların artması,

II. yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin artması,

III. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru

İlk Türk topluluklarından olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi,

I. savaşlardaki başarıların artması,

II. yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin artması,

III. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II III

E) I II III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: İlk Türk topluluklarından olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi, I. savaşlardaki başarıların artması, II. yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin artması, III. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

İlk Türk topluluklarından olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi, I. savaşlardaki başarıların artması, II. yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin artması, III. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir? İlk Türk topluluklarından olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi, I. savaşlardaki başarıların artması, II. yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin artması, III. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir?