İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular - çöz

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular soruları cevapları
İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış SorularSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir? (KPSS,2012)

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, devletin temel özelliklerinden biri değildir? (KPSS, 2012)

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Kişinin Hakları ve Ödevleri Bölümü’nde yer almaz? (KPSS, 2012)

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenen “Kişi Hakları ve Ödevleri” arasında yer almaz? (PMYO, 2012)

Soru 5


Apartheid rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS,2012)

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması için oluşturulmuş gönüllü kuruluşlardandır? (Yurtdışı Öğrt, 2013)

Paylaş

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Sevim"li
Doğru: 6
100 Puan
Emir58
Doğru: 6
100 Puan
Kürşat ÇİFTCİ
Doğru: 6
100 Puan
kutsalkatip
Doğru: 6
100 Puan
MEHMET GÖKSU
Doğru: 6
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri