İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular - çöz

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular soruları cevapları
İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir? (KPSS,2012)

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, devletin temel özelliklerinden biri değildir? (KPSS, 2012)

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Kişinin Hakları ve Ödevleri Bölümü’nde yer almaz? (KPSS, 2012)

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenen “Kişi Hakları ve Ödevleri” arasında yer almaz? (PMYO, 2012)

Soru 5


Apartheid rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS,2012)

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması için oluşturulmuş gönüllü kuruluşlardandır? (Yurtdışı Öğrt, 2013)

Testin Enleri

Taner AYDIN
Doğru: 6
100 Puan
Hikmet SAYLAK
Doğru: 6
100 Puan
vnazan
Doğru: 6
100 Puan
kml24
Doğru: 6
100 Puan
Orhan54
Doğru: 6
100 Puan