IS-LM Analizi Test

IS-LM Analizi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online IS-LM Analizi Test çöz. IS-LM Analizi Test online çöz

IS-LM Analizi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online IS-LM Analizi Test çöz. IS-LM Analizi Test online çöz

IS-LM Analizi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online IS-LM Analizi Test çöz.IS-LM Analizi Test Çöz

IS-LM Analizi Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online IS-LM Analizi Test çöz. IS-LM Analizi Test online çöz

Online IS-LM Analizi Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi lS eğrisinin eğim ve konumunu etkilemez?

Soru 2


Yatırımların faize duyarlılığının azalması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

Soru 3


IS eğrisinin sağında yer alan bir nokta için aşağıdaldlerden hangisi doğru değildir?

Soru 4


Harcama çarpanının küçülmesi IS eğrisini nasıl etkiler?

Soru 5


Para veya maliye politikasının gelir düzeyi üzerinde yarattığı etkiye ne ad verilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydırır?

Soru 7


Aşağıdaki durumlardan hangisinde maliye politikası tam etkin olup dışlama etkisi olmaz?

Soru 8


Genişlemeci maliye politikasının daraltıcı para politikasıyla birlikte izlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 9


LM eğrisinin solunda yer alan bir nokta için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Soru 10


IS - LM Modelinde eksenlerde yer alan değişkenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin eğimini azaltır?

Soru 12


Aşağıdaki durumların hangisinde para politikası tam etkindir?

Paylaş

Etiketler: