YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi - çöz

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi soruları cevapları
YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi


Soru 1


Özısısı c, kütlesi m, sıcaklığı 30 °C olan X; özısısı 2c kütlesi 4m, sıcaklığı, 50°C olan Y ve özısısı 3c, kütlesi 5m, sıcaklığı 70°C olan Z sıvısı ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılırsa son sıcaklık kaç °C olur?

Soru 2


40°C deki 60 gr su bir kapla bulunan 0°C deki buzun üzerine dökülünce buzun 1/5 ini eriliyor.

Buna göre erimeyen buz kaç gramdır?

Soru 3


Şekildeki r yarıçaplı türdeş kürenin Tavan yere göre potansiyel enerjisi 100 J'dür. Kürenin bulunduğu ortamın sıcaklığı biraz artırılırsa yeni enerjisi 99 J oluyor.

Kürenin bağlandığı ip esnemez ve uzamaz kabul edildiğine göre yeni yarıçapı kaç r 'dir?

Soru 4


Serbest düşmeye bırakılan 2 kg'lık cismin limit hızı 30m/sn oluyor. Cismln özısısı 0,15 cal/gr °C olduğuna göre limit hıza ulaştıktan sonra her 1 saniyede sıcaklığı kaç derece artar?

(Dışarı ısı verilmiyor varsayılacak; g = 10 m/sn2 ve 1 cal= 4J alınacak)

Soru 5


İçerisinde yeteri kadar 0°C de su bulunan ısıca yalıtılmış kaba -20 °C de 200 gram buz parçası atılıyor.

Buna göre kaptaki su kütlesi öncekine göre ne olur? ( L8 = 80 Cal/ gr ve Cbuz = 0,5 cal/gr °C)

Soru 6


Bir metal çubuk ile bir esnek yay birer uçlarından birbirine takılarak diğer uçlarından tavana ve yere sabitleniyorlar.

Ortamın sıcaklığı 0 °C iken yayın potansiyel enerjisi sıfır, 20°C iken Yay E ise 60 °C iken kaç E olur?

Soru 7


20°C deki m gr su, 40°C deki m gr su karıştırılırsa denge sıcaklığı ne olur?

Soru 8


Yeryüzünde güneş ışınlarına dik tutulan yüzeyin 1 cm2 sine yaklaşık olarak dakikada 2 Cal'lik ısı enerjisi gelmektedir. 0 °C de 10 cm kalınlığındaki bir buz tabakası güneş ışınlarına daima dik olsa kaç saatte erir?

(Lbuz = 80 cal/gr, dbuz = 0,9 gr/cm3)

Soru 9


m gr 0°C deki buz yalıtılmış kapla bulunan 20°C deki 4m kütleli suyun içine atılıyor.

lsıl denge sağlandığında kaptaki suyun kütlesi kaç m olur? (LB = 80 Cal/gr)

Soru 10


- 8°C deki 200 gram buzu 0 °C deki 600 gram suyun içine atarsak denge durumunda buz ve suyun kütlesi ne olur?

Soru 11


Isı kapasitesi 100 gr suya eşit olan yalıtılmış bir kapla 30°C de 200 gr su vardır.

Bu suyun tamamını buharlaştırmak için kaç KCal gerekir?


Testin Enleri

aleyna akkılıc
Doğru: 7
63.6 Puan
Burak İNAL
Doğru: 7
63.6 Puan
sergen
Doğru: 5
45.4 Puan
Akın Tural
Doğru: 4
36.3 Puan
Eli gün
Doğru: 4
36.3 Puan
YKS Fizik Testleri