YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi - çöz

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi soruları cevapları
YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık TestiSoru 1


Özısısı c, kütlesi m, sıcaklığı 30 °C olan X; özısısı 2c kütlesi 4m, sıcaklığı, 50°C olan Y ve özısısı 3c, kütlesi 5m, sıcaklığı 70°C olan Z sıvısı ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılırsa son sıcaklık kaç °C olur?

Soru 2


40°C deki 60 gr su bir kapla bulunan 0°C deki buzun üzerine dökülünce buzun 1/5 ini eriliyor.

Buna göre erimeyen buz kaç gramdır?

Soru 3


Şekildeki r yarıçaplı türdeş kürenin Tavan yere göre potansiyel enerjisi 100 J'dür. Kürenin bulunduğu ortamın sıcaklığı biraz artırılırsa yeni enerjisi 99 J oluyor.

Kürenin bağlandığı ip esnemez ve uzamaz kabul edildiğine göre yeni yarıçapı kaç r 'dir?

Soru 4


Serbest düşmeye bırakılan 2 kg'lık cismin limit hızı 30m/sn oluyor. Cismln özısısı 0,15 cal/gr °C olduğuna göre limit hıza ulaştıktan sonra her 1 saniyede sıcaklığı kaç derece artar?

(Dışarı ısı verilmiyor varsayılacak; g = 10 m/sn2 ve 1 cal= 4J alınacak)

Soru 5


İçerisinde yeteri kadar 0°C de su bulunan ısıca yalıtılmış kaba -20 °C de 200 gram buz parçası atılıyor.

Buna göre kaptaki su kütlesi öncekine göre ne olur? ( L8 = 80 Cal/ gr ve Cbuz = 0,5 cal/gr °C)

Soru 6


Bir metal çubuk ile bir esnek yay birer uçlarından birbirine takılarak diğer uçlarından tavana ve yere sabitleniyorlar.

Ortamın sıcaklığı 0 °C iken yayın potansiyel enerjisi sıfır, 20°C iken Yay E ise 60 °C iken kaç E olur?

Soru 7


20°C deki m gr su, 40°C deki m gr su karıştırılırsa denge sıcaklığı ne olur?

Soru 8


Yeryüzünde güneş ışınlarına dik tutulan yüzeyin 1 cm2 sine yaklaşık olarak dakikada 2 Cal'lik ısı enerjisi gelmektedir. 0 °C de 10 cm kalınlığındaki bir buz tabakası güneş ışınlarına daima dik olsa kaç saatte erir?

(Lbuz = 80 cal/gr, dbuz = 0,9 gr/cm3)

Soru 9


m gr 0°C deki buz yalıtılmış kapla bulunan 20°C deki 4m kütleli suyun içine atılıyor.

lsıl denge sağlandığında kaptaki suyun kütlesi kaç m olur? (LB = 80 Cal/gr)

Soru 10


- 8°C deki 200 gram buzu 0 °C deki 600 gram suyun içine atarsak denge durumunda buz ve suyun kütlesi ne olur?

Soru 11


Isı kapasitesi 100 gr suya eşit olan yalıtılmış bir kapla 30°C de 200 gr su vardır.

Bu suyun tamamını buharlaştırmak için kaç KCal gerekir?

Paylaş

YKS Fizik Testleri Isı ve Sıcaklık Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

aleyna akkılıc
Doğru: 7
63.6 Puan
Burak İNAL
Doğru: 7
63.6 Puan
sergen
Doğru: 5
45.4 Puan
Akın Tural
Doğru: 4
36.3 Puan
Eli gün
Doğru: 4
36.3 Puan
YKS TYT Fizik Testleri