TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış TestOnline TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test

TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test çöz. TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test soruları çöz. TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test online çöz

TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test Online Çöz

TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test güncel sorular

TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test Çöz
TYT Din İslam ve Bilim, Estetik, Barış Test soruları ve cevapları

Soru 1


Aşağıdaki hadislerin hangisi Müslümanların öğrenmeye teşvik edilmesiyle ilgili değildir?

Soru 2


İslam dini bilgiye önem verir ve insanları öğrenmeye teşvik eder. Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayette evrenin ve evrendeki varlıkların yaratılışı, doğa olayların oluşumu, gök cisimlerinin hareketleri gibi konularda bilgi verilmektedir. İnsanın, varlıkları incelemesi onlar ile ilgili araştırmalar yaparak daha ayrıntılı bilgi edinmesi istenmektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu paragrafta anlatılan konuyla ilgili değildir?

Soru 3


Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 4


İslam dünyasındaki medreselerle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Allah, insanın varlık ve olaylar karşısında düşünmesi, ortaya çıkan problemlere akıl yetisini kullanarak çözüm üretmesi üzerinde ısrarla durur.

Buna göre;

I. “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!” (Bakara suresi, 170. ayet)

II. “Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgârları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır.” (Câsiye suresi, 5. ayet) III. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara suresi, 219. ayet)

ayetlerinden hangileri sözü edilen duruma örnek gösterilebilir?

Soru 6


Aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurulduğu devlet yanlış eşleştirilmiştir?

Soru 7


“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayetin, Müslümanları;

I. fizik,

II. biyoloji,

III. astronomi

bilimlerinden hangilerine yönelik çalışmalara teşvik ettiği söylenebilir?

Soru 8


İbadetler ve insanlar arası ilişkileri konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki ayetlerin hangisi aklı kullanmanın önemi ile ilgili değildir?

Soru 10


İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi İslam’ın bilimi teşvik etmesinin sonuçlarından değildir?

Soru 11


Din-bilim ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 12


Fetihlerle kültürel coğrafyanın genişlemesi, İslam dünyasında fikri hareketliliğin artması ve nihayet VIII. yüzyılda başlayan tercüme faaliyetleri sayesinde Müslümanlar Grek, Helenistik, İran ve Hint kültür havzalarının ilmi birikimiyle tanışmışlardır. Bu kültürel iletişim ve aktarım sonucunda Hint matematik ve astronomisinin temel eserlerini, Fars dünyasının ahlak ve siyasete dair başlıca klasiklerini, Hipokrat ve Galinüs’e ait tıp külliyatını, aritmetik, geometri, astronomi, coğrafya ve matematiğe dair eserleri, mekanikle ilgili çalışmalar, felsefede ise Eflatun’un bazı diyaloglarını ve Aristo’nun Politika dışındaki eserlerini okuyup öğrenmişlerdir.

Müslümanların özgüven içerisinde bu çalışmaları yapmalarına,

I. “Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır.” (Hadis-i şerif)

II. “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.” (Hadis-i şerif)

III. “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz…” (Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)

ayet ve hadislerinden hangilerinin teşvik ettiği söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: