İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Soruları çöz

Soru 1


İslamiyet öncesinde Türklerin boylar hâlinde Orta Asya’dan çeşitli bölgelere göç etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

Soru 2


Uygur Türkleri değişik toplumlarla iletişim kurmalarına rağmen dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını bulmuşlardır.

Uygur Türklerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

Soru 3


Orta Asya’da Türk siyasi birliğini kuran ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Avarların VI. yüzyıldan itibaren Avrupa’da devlet kurmaları ve İstanbul’u kuşatmaları,

I. siyasi teşkilatlanmaya girdikleri,

II. ulusal benliklerini kaybettikleri,

III. Bizans Devleti ile mücadele ettikleri

durumlarından hangilerinin kanıtıdır?

Soru 5


İlk Türk devletlerinde kurultayın savaş ve barış konularında aldığı kararların hükümdarı bağlamaması kurultayın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

Soru 6


I. Balbal

II.Sav

III.Kam

Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesinde Türklerin din ve inanç sistemiyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 7


I. Peçenekler

II. Hunlar

III. Kırgızlar

Yukarıdaki Türk topluluklarından hangilerinin hem Orta Asya hem de Avrupa’da faaliyet gösterdiği savunulabilir?

Soru 8


İslamiyet öncesinde hükümdarın halkının rahat ve mutluluğu için çalışması, aynı zamanda halka hesap vermesi,

I. sosyal devlet,

II. hukuk devleti,

III. oligarşik devlet

olgularından hangilerinin benimsendiğini gösterir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisinin İslamiyet öncesinde Türklerin devlet yönetimiyle ilgili olduğu söylenemez?

Soru 10


Orta Asya’dan hareket eden Türk topluluklarının başlattığı Kavimler Göçü’nün siyasi sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 11


İslamiyet öncesinde Türklerin deri ve dokuma ürünleri ihraç edip dışarıdan tahıl ürünleri satın almaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 12


- Çinlilerin Türk akınlarından korunmak için Çin Seddi’ni inşa etmeleri

- İlk Türk düzenli kara ordusunun kurulması

Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?

Soru 13


Uygurların özellikleri arasında,

I. ilk Türk kütüphanelerini kurmaları,

II. ilk Türk alfabesini oluşturmaları,

III. ilk kez yerleşik hayata geçmeleri

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 14


I. İdikut

II. Nevruz

III. Yuğ

Yukarıdaki kavramlardan hangileri eski Türk devletlerinde dini ve sosyal yaşam İle ilgilidir?

Soru 15


İlk Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin geniş sınırlara sahip Türk devletlerinde ülkenin daha kolay yönetilmesinde doğrudan etkisi olmuştur?

Soru 16


Orta Asya Türk tarihine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştirildiği söylenebilir?

Soru 17


İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinde yöneticilere danışmanlık yapan kişilere ne ad verilmiştir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Türklerin yerleşik hayata geçtiklerine kesin kanıt olarak gösterilemez?

Paylaş

Etiketler: