İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 6 Soruları çöz

Soru 1


Orta Asya Türk Tarihinin bir bütün olarak incelenmemesinin nedeni olarak;

I. Göçebe yaşam tarzı

II. Merkezi otorite

III. Göktanrı inancı

durumlarından hangileri gösterilebilir?

Soru 2


Türkler başka bir devletin hakimiyeti altında yaşamaktansa göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Buna göre Türklerle ilgili,

I. bağımsızlık anlayışının geliştiği,

II. toplumsal alanda eşitlik olduğu,

III. askeri yapının gelişmediği

yargılarından hangileri söylenebilir?

Soru 3


I. Orhun Kitabeleri

II. Karabalsagun Yazıtları

III. Ergenekon Destanı

Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler (Köktürk) Dönemi'ne ait eserler arasında yer almamaktadır?

Soru 4


Orta Asya'da yapılan kazılarda kurganlardan;

* Tahta, mızrak ve kılıçlar

* El dokuması, düğümlü halılar

* İpek ve yünlü kumaşlar çıkarılması,

Türklerin aşağıdaki alanlardan hangisinde geliştiğini gösterir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında yer almamaktadır?

Soru 6


İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Göktürk (Köktürk) Devleti'ne ait özellikler arasında yer almamaktadır?

Soru 8


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ölen kişilerin gömülmesi için düzenlenen törenlere ne ad verilmektedir?

Soru 9


Türkler tarih boyunca başta Gök Tanrı dini olmak üzere; Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi birçok dine inanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 10


İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinin;

I. ticaret,

II. dokumacılık,

III. tarım

ekonomik etkinliklerinden hangileriyle uğraşmaları Türk devletlerinin yerleşik hayata geçtiklerini göstermemektedir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları'nın özelliklerinden biri değildir?

Soru 12


Göktürklerin (Köktürkler);

I. Milli bir alfabe kullanmaları,

II. Çinliler tarafından yıkılmaları,

III. Avar Hakanlığı ile mücadele etmeleri

özelliklerinden hangileri ulusalcı anlayışa sahip olduklarını gösterir?

Paylaş

Etiketler: