İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7Soru 1


İpek Yolu’nun denetimini belli zamanlarda eline geçiren Türk devletlerinde,

I. ekonomik gelirlerin artması,

II. siyasi açıdan güçlü olunması,

III. gümrük gelirlerinin artması

durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir?

Soru 2


Türk tarihini incelemenin zorlaşmasında,

I. konargöçer yaşam tarzının benimsenmesi,

II. geniş coğrafi bölgelere göç edilmesi,

III. ahşap ve madeni eşyaların yapılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 3


Uygurların ekonomik alanda tarıma önem vermelerinin nedenleri arasında,

I. Orta Asya’da kurulmuş olmaları,

II. yerleşik hayata geçmiş olmaları,

III. sanatsal anlamda gelişmiş olmaları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 4


Hazar Kağanlığı'nda devletin resmi dini aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Uygurlar Dönemi'nde törenin yazılı hale getirilmesi aşağıdaki alanlardan hangisinde bir düzenlemedir?

Soru 6


Orta Asya’daki Türklerde,

I. kurganlar yapılması,

II. ölünün eşyalarıyla gömülmesi,

III. cenaze merasimi yapılması

durumlarından hangileri ikinci hayata inanıldığının kesin kanıtıdır?

Soru 7


Orta Asya Türk devletlerinde devlet teşkilatı ilk defa aşağıdakilerden hangisi döneminde kurulmuştur?

Soru 8


Kazakistan’da bulunan Pazırık ve Esik kurganlarında aşağıdaki devletlerden hangilerine ait kalıntılara rastlanmıştır?

Soru 9


Uygur Türklerinin Moğolları etkilediklerine,

I. Moğolların siyasi meseleleri kurultayda görüşmesi,

II. hanedan üyelerinin ülkenin sahibi olması,

III. onluk sistemin Moğol ordusunda kullanılması

durumlarından hangileri kanıt oluşturur niteliktedir?

Soru 10


İlk Türk devletlerinde, hanedan üyelerinin çeşitli bölgelere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?

Soru 11


Orhun Kitabeleri'nde,

I. Türk milleti adının geçmesi,

II. bağımsızlığın öneminin vurgulanması,

III. hükümdarın halkının refahı için çalışması

özelliklerinden hangileri sosyal devlet anlayışının göstergesidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarına ait bir bilgidir?

Soru 13


I. Matbaa ve hareketli harf sisteminin ilk kez kullanılması

II. Bizans ile ticari ilişkilerin olması

III. Karabalgasun Yazıtları'nın oluşturulması

Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler Dönemi’ne özgüdür?

Soru 14


İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde devlet yönetiminin iki kısma ayrılmasında,

I. din adamlarının devlet yönetiminde etkili olmaması,

II. geniş toprakların idare edilmesinin zor olması,

III. ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler:
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 sorularını online çözebilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 soru ve cevapları çözün. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 sorularını çöz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 sorularını ve cevapları anında görüntüle. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 soru ve cevapları çözün. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 sorularını çöz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 test sorularını çöz.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7 Soruları

2021 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 7