İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru 2


İlk Türk topluluklarından olan İskitlerde atın evcilleştirilmesi,

I. savaşlardaki başarıların artması,

II. yer değiştirilmesi esnasında hareket kabiliyetinin artması,

III. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması

durumlarından hangilerinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 3


İslamiyet Öncesinde toprağın büyük bölümünün devlete ait olması:

I. sınıf farklılıklarının görülmemesi,

II. kadın - erkek eşitliğinin olması,

III. siyasi örgütlenmenin doğu - batı şeklinde olması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 4


İlk Türk devletlerinde devlet işleyişini ve sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına “töre” denilmiştir. Törenin oluşmasında,

I. hükümdar kararları,

II. kurultay kararları,

III. gelenek ve görenekler

olgularından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


Orta Asya’daki Türklerin konargöçer bir yaşam tarzı sürdükleri düşünülürse aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları beklenemez?

Soru 6


• Tarihte ilk defa bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması

• Devlet ve askeri teşkilat bakımından sonraki Türk devletlerini etkilemesi

Bu özellikler aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisine aittir?

Soru 7


I. Miğfer

II. Türeyen

III. Kuvvetli

Yukarıdakilerden hangileri Türk adını ifade etmek için kullanılmıştır?

Soru 8


İslamiyet öncesi Türk topluluklarında görülen,

I. kurganların yapılması,

II. mezarların başına balbal taşlarının dikilmesi,

III. cesetlerin mumyalanması

durumlarından hangileri ölümden sonra yaşam inancının olduğunu kanıtlar?

Soru 9


Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin sadece Asya’da varlık gösterdiği söylenebilir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdar unvanlarından biri değildir?

Soru 11


Aşağıdaki destanlardan hangisi Türklerin hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası yaşam tarzları hakkında bilgi verir?

Soru 12


Eski Türk devletlerinin topraklarının genişlemesinde,

I. askerî yapının güçlü olması,

II. devlet teşkilatının gelişmiş olması,

III. siyasi teşkilattaki her görevlinin aynı zamanda komutan olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurultaya katılan görevliler arasında değildir?

Soru 14


Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda hanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre,

I. Askerî yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hâkimiyet sağlanmasında etkili olmuştur.

II. Dinî alanda hoşgörülü bir yapı vardır.

III. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Paylaş

Etiketler: