İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 online çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 çöz.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 çöz. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 online çöz

Online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3 Soruları çöz

Soru 1


Türk devletlerinde, hanedan bireylerinin çeşitli bölgelerin ve vilayetlerin yöneticileri olarak görevlendirilmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

Soru 2


Orhun yazıtlarının,

I. Türk milleti adının geçmesi,

II. devlet ve halkın görevlerinin belirtilmesi,

III. hanın yaptığı her işi halkın mutluluğu için yaptığını belirtmesi

özelliklerinden hangileri, Türklerde sosyal devlet anlayışının olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

Soru 3


Aşağıdaki bilgilerden hangisi Uygurlara ait değildir?

Soru 4


I. Hareketli harf sistemi

II. Orhun yazıtları

III. Manas destanı

Yukarıdakilerden hangileri Göktürklere özgüdür?

Soru 5


İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde, devlet arazisi iki kısma ayrılır, bu arazilere sağ-sol doğu-batı gibi adlar verilirdi. Hakan merkezde oturur, kanatları ise, hakana bağlı hanedandan üyeler yönetirdi.

Bu bölünmenin,

I. toprakların genişlemesi,

II. geniş toprakların idare edilmesi zorluğu,

III. ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması

durumlarından hangilerinin gereği olduğu savunulabilir?

Soru 6


Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle uygulanmaya başlanmıştır?

Soru 7


İslamiyet’ten önce Türklerde,

I. ölen kişi için yas tutulması,

II. ölen kişinin atıyla gömülmesi,

III. ölen kişi için merasim yapılması

durumlarından hangilerinin ölümden sonra hayat olduğu inancını gösterdiği savunulabilir?

Soru 8


I. Kiril

II. Uygur

III. Orhun

Yukarıdaki alfabelerden hangileri Türklere özgüdür?

Soru 9


I. Alp-Er Tunga Destanı

II. Göç Destanı

III. Manas Destanı

Yukarıdakilerden hangileri Kırgızlara aittir?

Soru 10


İslamiyet öncesi Türk tarihini incelemede aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından en çok yararlanılabilir?

Soru 11


>Uygurların Maniheizm dinini benimsemelerinin ve yerleşik hayata geçmelerinin,

I. askerlik,

II. ekonomi,

III. mimarlık

alanlarından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara verilen addır?

Soru 13


Orhun Yazıtları aşağıdakilerden hangisinin sözlerini içerir?

Soru 14


Orhun Alfabesi’yle yazılmış Göktürk Kitabeleri’nde,

I. devletin ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi,

II. hakanın her işi halkının refahı için yapmasının vurgulanması,

III. devlet adamlarının milletine hesap vermesinden söz edilmesi

durumlarından hangilerinin adil devlet anlayışıyla benzerlik gösterdiği savunulabilir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi, Türklerdeki ölümle ilgili söylem ve uygulamalardan biri değildir?

Paylaş

Etiketler: