İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test çöz. İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test online çöz

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test çöz. İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test online çöz İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test çöz. İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test online çöz

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test çöz.İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test Çöz

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test çöz. İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test online çöz

Online İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları çöz

Online İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test pdf indir

Online İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test

Soru 1


Aşağıdakilerin hangisinde Türklere ait destanlar bir arada verilmiştir?

Soru 2


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında aşk, sevgi ve tabiat güzelliklerinin dile getirildiği şiirlere ne ad verilir?

Soru 3


Orhun Yazıtları'yla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 4


Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

Soru 5


İnsanların dünyada ve ahirette mutlu olabilmeleri için izlenmesi gereken yolların anlatıldığı yapıt, Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır. Hakaniye lehçesiyle, mesnevi biçiminde yazılan yapıtta, dörtlükler de bulunmaktadır. Edebiyatımızda siyasetname türünün ilk örneğidir.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Divanü Lügati't Türk'le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 7


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda bugünkü atasözünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


----, ulusların yaşamını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, toplu hastalıklar ve ölümler sonucunda sözlü olarak oluşur. Daha sonra bir sanatçı tarafından derlenerek yazıya aktarılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


---, Ahmet Yesevi tarafından, çok sade bir halk diliyle yazılmış şiirlerden oluşmaktadır. Yapıtın yazılış amacı halka İslam esaslarını hikmetli bir şekilde öğretmektir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle kaleme alınan bu şiirler, biçim yönüyle koşmaya benzemektedir. Şiirlerde Allah'ın varlığı, ilahi aşk, dünya ve ahiret yaşamı, peygamber sevgisi, İslam esasları gibi konular lirik bir söyleyişle dile getirilmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


- tarafından, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin de Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla kaleme alınan -, Türk dilinin ilk sözlüğü olması bakımından büyük öneme sahiptir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

Soru 11


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda, yuğ denilen ölüm törenlerinde yüreklerdeki acıyı hafifletmek için söylenen yas şiirlerine --; sığır denilen av törenlerinde söylenen coşkulu şiirlere -- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

Soru 12


İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı'yla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 13


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'yla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test ve cevapları
İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test pdf

Paylaş

Etiketler: