Soru

İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinin;

I. ticaret,

II. dokumacılık,

III. tarım

ekonomik etkinliklerinden hangileriyle uğraşmaları Türk devletlerinin yerleşik hayata geçtiklerini göstermemektedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinin; I. ticaret, II. dokumacılık, III. tarım ekonomik etkinliklerinden hangileriyle uğraşmaları Türk devletlerinin yerleşik hayata geçtiklerini göstermemektedir?

İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinin; I. ticaret, II. dokumacılık, III. tarım ekonomik etkinliklerinden hangileriyle uğraşmaları Türk devletlerinin yerleşik hayata geçtiklerini göstermemektedir? İslamiyet'ten önce Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinin; I. ticaret, II. dokumacılık, III. tarım ekonomik etkinliklerinden hangileriyle uğraşmaları Türk devletlerinin yerleşik hayata geçtiklerini göstermemektedir?