İşsizlik ve Enflasyon Test

İşsizlik ve Enflasyon Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online İşsizlik ve Enflasyon Test çöz. İşsizlik ve Enflasyon Test online çöz

İşsizlik ve Enflasyon Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online İşsizlik ve Enflasyon Test çöz. İşsizlik ve Enflasyon Test online çöz

İşsizlik ve Enflasyon Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online İşsizlik ve Enflasyon Test çöz.İşsizlik ve Enflasyon Test Çöz

İşsizlik ve Enflasyon Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online İşsizlik ve Enflasyon Test çöz. İşsizlik ve Enflasyon Test online çöz

Online İşsizlik ve Enflasyon Test Soruları çöz

Soru 1


I. Friksiyonel işsizlik

II. Yapısal işsizlik

III. Devrevi işsizlik

IV. Doğal işsizlik

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik durgunluktan kaynaklanmaz?

Soru 2


Aşağıdaki işsizlik türlerinden hanglsi marjinal verimliliği sıfır olan emek faktörünü ifade eder?

Soru 3


Aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisi ekonomik gelir açığının kapanmasıyla düşürülebilir?

Soru 4


Aşağıdaki makroekonomik yaklaşımlardan hangisi "doğal işsizlik oranı" kavramını kullanmıştır?

Soru 5


Bir ekonomideki yapısal işsizliği düşürmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

Soru 6


Beveridge Eğrisi aşağıdaki değişkenlerden hangileri arasındaki ilişkiyi gösterir?

Soru 7


Philips Eğrisi analizinde işsizlik oranı ile aşağıdaki değişkenlerden hangisi arasındaki ilişki incelenir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi işsizlik oranını artırır?

Soru 9


Bir ekonomide yarım zamanlı çalışanlar 40, tam zamanlı işlerde çalışanlar 180, iş aramaktan vazgeçenler 10 ve işsizler 30 birim ise işsizlik oranı yüzde kaçtır?

Soru 10


Vergi tahsilinin gecikmeli olarak gerçekleşmesi halinde yüksek enflasyon nedeniyle devletin uğrayacağı reel vergi tahsilatı kaybına ne ad verilir?

Soru 11


Durgunluk içinde yaşanan enflasyon aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Soru 12


Ekonomideki fiyat düzeyinin sürekli düştüğü duruma ne ad verilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi makro iktisat politikalarının kısa dönemde ulaşmaya çalıştığı temel hedefi ifade etmektedir?

Soru 14


Stagflasyon yaşanan bir ekonomiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Paylaş

Etiketler: