Soru

I.TBMM'nin açılması

ll. Saltanatın kaldırılması

lll. Halifeliğin kaldırılması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: I.TBMM'nin açılması ll. Saltanatın kaldırılması lll. Halifeliğin kaldırılması Yukarıda verilenlerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırladığı söylenebilir?

I.TBMM'nin açılması ll. Saltanatın kaldırılması lll. Halifeliğin kaldırılması Yukarıda verilenlerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırladığı söylenebilir? I.TBMM'nin açılması ll. Saltanatın kaldırılması lll. Halifeliğin kaldırılması Yukarıda verilenlerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanına ortam hazırladığı söylenebilir?