John Dewey Ahlak Gelişimi

John Dewey Ahlak Gelişimi

John Dewey Ahlak Gelişimi Ahlak gelişiminin temelinde zihin gelişimi yer alır. Ahlak gelişimi bireyin eğitimiyle yakından ilgilidir. Çünkü eğitimin farklı boyutlarda gelişime yardımcı olurken bireyde değerler sistemini gelişmesine yardımcı olur. Fakat kuramı uygulamaya dönüşmediği için bilimsel yeterlili
John Dewey Ahlak Gelişimi

John Dewey Ahlak Gelişimi Ahlak gelişiminin temelinde zihin gelişimi yer alır. Ahlak gelişimi bireyin eğitimiyle yakından ilgilidir. Çünkü eğitimin farklı boyutlarda gelişime yardımcı olurken bireyde değerler sistemini gelişmesine yardımcı olur. Fakat kuramı uygulamaya dönüşmediği için bilimsel yeterlilikten uzaktır.

 

Dewey"e göre üç farklı gelişim dönemi bulunur.

1. Gelenek Öncesi Düzey

Biyolojik ve sosyal (sevgi, saygı, statü) dürtülerle güdülenen evredir.

2. Geleneksel Düzey

Bireyin içinde bulunduğu grubun (okul, akran grubu) derlerini benimsediği evredir.

3. Özerk Düzey

Bireyin davranışlannı kendi karar vannesi ile oluşturduğu evredir.

 

Ahlak Gelişimi Soruları ve Cevapları (Online Sorular)

Ahlak Gelişimi Soruları ve Cevapları II (Online Sorular)Ortalama (0 Oy)
5stars

Yorum Yaz

John Dewey Ahlak Gelişimi

John Dewey Ahlak Gelişimi
John Dewey Ahlak Gelişimi