Kader İnancı Test 2

Kader İnancı Test 2 çöz. Kader İnancı Test 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 2 online çöz. Kader İnancı Test 2 online çöz

Kader İnancı Test 2 çöz. Kader İnancı Test 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 2 online çöz. Kader İnancı Test 2 online çöz Kader İnancı Test 2 çöz. Kader İnancı Test 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 2 online çöz. Kader İnancı Test 2 online çöz

Kader İnancı Test 2 çöz. Kader İnancı Test 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 2 online çöz.Kader İnancı Test 2 Çöz

Kader İnancı Test 2 çöz. Kader İnancı Test 2 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 2 online çöz. Kader İnancı Test 2 online çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 1 Çöz

Kader İnancı Test Çöz

2021 Mayıs LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 2 Çöz

Online Kader İnancı Test 2

Soru 1


“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirlenmiş bir vakte göre yazılmıştır…”(Âl-i İmran suresi, 145. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

Soru 2


Öğretmen öğrencilerden “Emek ve Rızık” konusuyla ilgili bir ayet veya bir hadis bulmalarını istemiştir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır?

Soru 3


İslam, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından biri saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan, sorumluluğu başkasına yükleyemez. Akıllı kişi yaptığı işlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

Soru 4


Kış lastiği olmayan bir araç, karlı bir yolda kayar ve kaldırımdaki yayaya çarpar. Sürücü kazayı “Kaderden kaçılmaz.” diye değerlendirir.

İslam’ın kader anlayışına göre altı çizili ifadeyle ilgili,

I. Yanlış kader anlayışlarından biridir.

II. Sürücünün sorumluluğunu yok saymaktadır.

III. Hiçbir kazanın önlenemeyeceğini belirtmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5


Evrendeki uyumun nedenidir. 

Evrendeki ilahi kanundur.

İman esaslarından biridir.

Allah’ın iradesinin gerçekleşmesidir. Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Hz. Peygamber, Selman-ı Fârisî’nin Medine’nin etrafına hendek kazma teklifini kabul etmiştir. Böylece düşman şehre giremesin diye tedbir almıştır. Bu savaşa Hendek Savaş'ı denilmesinin sebebi budur.

Bu parçayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi İslam’ın kader anlayışına uygundur?

Soru 7


Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Bu yargı;

I. Ecel

II. Kader

III. Tevekkül

kavramlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir?

Soru 8


Ahmet, arkadaşı Mehmet’e günde sekiz saat antrenman yaparak kararlılıkla müsabakalara hazırlandığını söyledi.

Mehmet: “Ne kadar güzel! İnşallah derece yaparak çalışmanın karşılığını alırsın.” dedi.

Bunun üzerine;

Ahmet: “İnşallah ne demek! O kadar çalışıyorum. Ben derece yapamazsam kim yapabilir?” diye cevap verdi.

Bu konuşmada Ahmet tevekkülle ilgili aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?

Soru 9


Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. O, insanı söylediği söz ve yaptığı davranışlardan sorumlu tutar. İnsan, karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 10


• Her işte bir hayır vardır.

• Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

• Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

Verilen atasözü ve deyimler arasında, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili bir örnek yoktur?

Soru 11


I. Planlamak

II. Allah’ın takdirine razı olmak

III. Allah’a güvenmek

IV. Çalışmak

Numaralanmış durumların, İslam'ın tevekkül anlayışına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa “Siz kimsiniz ve ne iş yaparsınız?” diye sorar. Onlar: “Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen, asalak (müteekkil) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir.” der.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


“Ey Ebû Hureyre! Allah’tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah’a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ Hazretleri’nden iste. Allah-ü Teâlâ’nın âdet-i ilâhiyyesi (işi,kânunu) şöyledir ki; her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allah Teâlâ’nın yaratmasını beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan ibârettir.” (Hadis-i şerif)

Hz. Muhammed (sav.)’in bu hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 14


Her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı sorulduğunda “Kendi kaliteli buğday tohumlarımı komşularıma da vermemdir” cevabını verdi. Elinizdeki kaliteli tohumları komşularınızla mı paylaşıyorsunuz? sorusuna çiftçi “Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr olgunlaşmakta olan buğday polenlerini alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle komşularımın kalitesiz buğday yetiştirmesi demek benim buğday kalitemin düşük olması demektir” cevabını verdi.

Bu metin aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

Kader İnancı Test 2 ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri "Kader İnancı Test 2"