Kader İnancı Test 3

Kader İnancı Test 3 çöz. Kader İnancı Test 3 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 3 online çöz. Kader İnancı Test 3 online çöz

Kader İnancı Test 3 çöz. Kader İnancı Test 3 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 3 online çöz. Kader İnancı Test 3 online çöz Kader İnancı Test 3 çöz. Kader İnancı Test 3 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 3 online çöz. Kader İnancı Test 3 online çöz

Kader İnancı Test 3 çöz. Kader İnancı Test 3 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 3 online çöz.Kader İnancı Test 3 Çöz

Kader İnancı Test 3 çöz. Kader İnancı Test 3 soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan Kader İnancı Test 3 online çöz. Kader İnancı Test 3 online çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 1 Çöz

Kader İnancı Test Çöz

2021 Mayıs LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 2 Çöz

Online Kader İnancı Test 3

Soru 1


“İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.” (Necm suresi, 39-41. ayet)

Bu ayetleri kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?

Soru 2


Bireyin hastalanma, iyileşme veya ölümü biyolojik yasalara göre gerçekleşen bir durumdur. Bu sebeple bu yasaların esasına göre yaşamak bize bir görevdir. Sağlıklı olmak, hastalanmak, iyileşmek veya ölmek kaderin dışında değildir. Her şey kader dâhilindedir. Bunların olması veya olmaması da bir ölçüye göre ele alınmaktadır.

Yukarıdakileri söyleyen biri kişiden hangi söylemde bulunması beklenemez?

Soru 3


I. “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.(Necm 39-41)

II. Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkülettim. O, Büyük Arş'ın Rabb'idir. ( Tevbe, 129)

III.“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır...” (Nisa 78)

Hakan Öğretmen kader konusunu anlattıktan sonra tahtaya ayetler yazmış ve öğrencilere verilen ayetler doğrudan hangi konudan bahsedildiği sorusunu yöneltmiştir.

Öğrenciler şu cevapları vermiştir.

Ahmet: I numaralı ayet rızık konusundan bahsetmektedir.

Murat : II numaralı ayet tevekkülü konu edinmektedir.

Elif: III numaralı ayet kaza konusundan bahsetmektedir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?

Soru 4


Nu'man b. Beşîr'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:“Allah Teâlâ'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar ile bu sınırları ihlâl eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer; Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler (su ihtiyaçlarını karşılamak için) üsttekilerin yanına giderler. (Bir süre sonra), '(Sudan) nasibimizi almak için (geminin altından) bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek.' derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helâk olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.” (Buhârî, Şirket, 6)

Yukarıdaki hadis-i şerifte verilmek istenen mesaj aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 5


indar bir adam rızkın Allah’tan geldiğine inanarak ve nasıl olsa Allah rızkımı yollar diyerek kendini eve kilitlemiş. Birkaç günü sürekli ibadet ve dua ile geçirip Allah’ın kendisine rızık göndereceğini düşünmüş. Üçüncü günün sonunda açlıktan bitkin düşüp inlemeye başlamış. Evin yakınından geçen biri inlemeleri duyup komşulara haber vererek eve girmişler. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen komşular hemen adama yiyecek bir şeyler bulup getirmişler. Komşularının getirdiği yiyecekleri gören adamın ağzından dökülen şu sözler komşularını daha da şaşırtmış: ‘ İşte Rabbim rızkımı yolladı!’

Yukarıdaki olayda dindar adamın, Allah’ın insanlara rızık vermesinin sebebi olarak yapmalarını emrettiği fakat onun yapmadığı davranış hangisidir?

Soru 6


“Tevekkül,” terim olarak insanın bir konuda üzerine düşen her şeyi yapıp sonucu Allah’a bırakmasıdır. Tevekkül eden kişi ortaya çıkacak durum beklentilerini karşılamadığında bile yeni kapıların açılacağı konusunda umudunu yitirmez ve Allah ile bağını güçlü tutar.

Bu metne göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde “tevekkül”den söz edilmektedir?

Soru 7


Depremden 3 saniye ile kurtulan adamdan ders gibi sözler; Elazığ Sivrice'de yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sadece 3 saniye önce evden çıkan adamın söyledikleri sosyal medyada hızla yayıldı. ''Cenab-ı Hak tedbirli kulunu seviyor. Al tedbirini takdir yine Allah'ın.'' sözleriyle kendini suçlayan adamın öz eleştirisi dikkat çekti.

Yukarıdaki olay;

I. Kaza

II. Kader

III. Tevekkül

kavramlardan hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 8


“Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de “Tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin maskaraya!” (Mehmet Âkif Ersoy)

Bu şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Soru 9


• İnsan, beslenmesine dikkat etmezse hastalanır.

• İnsan, doğayı korumaz ve doğal kaynakları israf ederse ortaya çıkan olumsuzluklardan etkilenir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 10


• (...) Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlerden farklı olması evrende yer alan fiziksel yasalara örnektir.

• (...) Toplumsal yasalara Kur’an’da sünnetullah da denir.

• (...) “Biz insanı alâk’tan yarattık” ayeti biyolojik yasaya örnek oluşturur.

Verilen bilgilerin doğru-yanlış sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 11


Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya koyduğu söz ve davranışlarından sorumlu tutulur. Karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır.

Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 12


Aşağıdaki ifadelerden hangisi savunmacı bir kader anlayışına örnek oluşturmaz?

Kader İnancı Test 3 ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri "Kader İnancı Test 3"