Kamu Gelirleri Test II

Kamu Gelirleri Test IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test II çöz. Kamu Gelirleri Test II online çöz

Kamu Gelirleri Test IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test II çöz. Kamu Gelirleri Test II online çöz

Kamu Gelirleri Test IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test II çöz.Kamu Gelirleri Test II Çöz

Kamu Gelirleri Test IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test II çöz. Kamu Gelirleri Test II online çöz

Online Kamu Gelirleri Test II Soruları çöz

Soru 1


Vergiye tabi geliri 100.000 ve asgari vergi indirimi 40.000 lira olan bir mükellefin, vergi ve en az geçim indirimine uygulanacak oranın % 20 ve dekot sisteminin geçerli olduğu bir vergi sisteminde ödeyeceği vergi tutan ne kadardır?

Soru 2


Vergilemede ödeme gücüne ulaşmak üzere geliştirilen ayırma ilkesine göre farklı ödeme gücünü temsil etmeleri nedeniyle sermaye geliri elde edenlerin, emek geliri elde edenlere göre daha yüksek oranda vergilendirilmesi gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkenin gerekçeleri arasında ver almaz?

Soru 3


Gelir ve servet dağılımındaki adaletsizliği düzeltmek amacıyla artan oranlı vergilerin uygulanması gerektiğini savunan ilk iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bir ailenin toplam geliri aile bireylerinin sayısına bölündükten sonra, her bireyin bu tutar üzerinden ayrı ayrı vergilendirildiği en az geçim indirimi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi matrahtan indirim sisteminde uygulanacak yöntemdir? (GV = Gelir Vergisi, EAGİ = En Az Geçim İndirimi, ÖV = Ödenecek Vergi)

Soru 6


I. Gelir vergisi

ll. Motorlu taşıtlar vergisi

lll. Kurumlar vergisi

IV. Arsa ve arazi vergisi

Yukarıdakilerden hangilerinde spesifik vergi uygulaması söz konusu değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi matrah belirleme usullerinden karine ve dış göstergeler usulünün avantajları arasında gösterilemez?

Soru 8


Verginin, aynı veya benzer durumundaki tüm konu ve mükelleflere aynı miktarda uygulanacak şekilde belirlenmesi, matrah belirleme usullerinden hangisinde geçerlidir?

Soru 9


Kanuni olarak mükellef kabul edilen, ancak ödemiş olduğu vergiyi başkasına yansıtarak vergi yükünden kurtulan kişiye ne ad verilir?

Soru 10


0 - 10.000 birim arası matrahta % 10, 10.000- 20.000 birim arası matrahta % 20 vergi oranı uygulanması durumunda 18.000 birim matrahı bulunan bireyin, sınıf usulü artan oranlılık uygulanan bir vergileme tarifesinde ödeyeceği vergi ne kadardır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi artan oranlı vergi tarifeleri ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 12


Matrah arttıkça ortalama vergi yükü azalan vergilere ne ad verilir?

Soru 13


Bir vergi tarifesinde yer alan en düşük oranla en yüksek oran arasındaki farka ne ad verilir?

Soru 14


Belli bir tarifeye göre hesaplanan vergilerde birbirini izleyen oranlar arasındaki farklara ne ad verilir?

Soru 15


Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan yoksa tarhiyat; takdir edilen veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlarca gerçekleştiriliyorsa ne tür bir tarh yöntemi söz konusudur?

Soru 16


Bir vergi tarh edildikten sonra, mükellefin defter ve belgelerine veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit edilen bir matrah farkı üzerinden yeniden tarhiyat yapılmasına ne ad verilir?

Paylaş

Etiketler: