Kamu Gelirleri Test III

Kamu Gelirleri Test IIIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test III çöz. Kamu Gelirleri Test III online çöz

Kamu Gelirleri Test IIIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test III çöz. Kamu Gelirleri Test III online çöz

Kamu Gelirleri Test IIIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test III çöz.Kamu Gelirleri Test III Çöz

Kamu Gelirleri Test IIIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Kamu Gelirleri Test III çöz. Kamu Gelirleri Test III online çöz

Online Kamu Gelirleri Test III Soruları çöz

Soru 1


I. İltizam

II. İhale

III. Halk temsilcileri eliyle toplama

IV. Emanet usulü

Yukarıdakilerden hangileri verginin toplanmasında uygulanan yöntemler arasında yer alır?

Soru 2


Vergi toplama işinin, en yüksek bedeli taahhüt eden kişiye verilmesine ne ad verilir?

Soru 3


Devletin vergi toplama işini, toplanacak vergi hasılatından en d!işük payı isteyene vermesine
ne ad verilir?

Soru 4


Emek gelirlerine bazı ekstra indirimlerin yapılması, vergi tarifesinde emek gelirleri için daha düşük oranların uygulanması, sermayeden sağlanmış olan gelirlere ek vergi salınması vb. aşağıdaki ödeme gücüne ulaşmada kullanılan tekniklerden hangisine örnek verilebilir?

Soru 5


Artan oranlı vergilerin uygulanmasının bazı adaletsizlikler yaratacağını ve devletin görevinin sosyal sınıflar arasında kendiliğinden var olan gelir ve servet farklılıklarını düzeltmek olmadığını savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Değer ve fiyat artışlarına kendiliğinden uyum sağlar.

II. Vergilemede adalet ilkesi ile bağdaşmaz.

III. Enflasyona karşı koruma sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri ad-valorem vergilerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 7


Ad-valorem tarife çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Ödenen vergilerin, mükelleflerin üzerinde oluşturacağı psikolojik etkilere ne ad verilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi vergiden kaçınma yollarından biri değildir?

Soru 10


Bireylerin vergi kanunlarına aykırı davranmaksızın vergi borcunu azaltmalarına veya ortadan kaldırmalarına ne ad verilir?

Soru 11


Bir ülke ekonomisinin taşıyabileceği maksimum vergi yükünü ve o ülkedeki mükelleflerin vergi ödeme güçleri toplamını ifade eden kavrama ne ad verilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 13


Mükelleflerin toplu bir şekilde vergilerini ödememeleri veya vergi yükümlülüklerini yerine getirmemeleri şeklinde gösterdikleri sosyal tepkiye ne ad verilir?

Soru 14


Verginin ikame etkisi neyi ifade etmektedir?

Soru 15


I. Aktarma

II. Vurgu

III. Yerleşme

IV. Verginin ödenmesi

Yukarıdaki vergi yansıma süreçleri hangi sıraya göre gerçekleştiğinde vergi aktarılamayacak aşamaya gelir?

Soru 16


Bir hizmetin veya bir malın üzerindeki verginin satıcıdan alıcıya yansıması ne tür bir yansıma çeşididir?

Paylaş

Etiketler: