Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 - çöz

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2Soru 1


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kaç gün içinde bildirilir?

Soru 2


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre, genel kurullarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, genel kurulların toplantı zamanıyla ilgili olarak doğru bir bilgidir?

Soru 4


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, olağan genel kurul toplantıları kaç yılı aşamaz?

Soru 5


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok ne kadar süre içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?

Soru 6


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, hangi seçenekte verilenler sendikaya üye olabilirler?

Soru 7


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, üyeliğin sona ermesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır?

Soru 9


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 601-1000 arasında ise bu işyerinde kaç İşyeri Sendika Temsilcisi seçilebilir?

Soru 10


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, bir işyerinde 5 İşyeri Sendika Temsilcisi seçilebilmesi için bu işyerinde ne kadar kamu görevlisi olması gerekir?

Paylaş

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Özgür Barış
Doğru: 10
100 Puan
hebun021
Doğru: 10
100 Puan
İPİN
Doğru: 10
100 Puan
Ayşen Okumuş
Doğru: 10
100 Puan
Özlem Baba Emre
Doğru: 10
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri