2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan organize edicilerdir. Kavram haritaları bilgiyi organize etmek ve oluşturmak için bir araçtır. Bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır.

Bu tanıma göre kavram haritaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru

Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan organize edicilerdir. Kavram haritaları bilgiyi organize etmek ve oluşturmak için bir araçtır. Bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır.

Bu tanıma göre kavram haritaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Öğrenme öğretme sürecini somutlaştırır.

B) Öğrenmeyi daha anlamlı hale getirir.

C) Öğrenmesi güç kavramların öğrenilmesini kolaylaştırır.

D) Öğrenci bilginin yapısını bir bütün halinde görür.

E) İlk elden öğrenme yaşantısı sağlar.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan organize edicilerdir. Kavram haritaları bilgiyi organize etmek ve oluşturmak için bir araçtır. Bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Bu tanıma göre kavram haritaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan organize edicilerdir. Kavram haritaları bilgiyi organize etmek ve oluşturmak için bir araçtır. Bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Bu tanıma göre kavram haritaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarşik ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan organize edicilerdir. Kavram haritaları bilgiyi organize etmek ve oluşturmak için bir araçtır. Bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Bu tanıma göre kavram haritaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?