Kimyanın Temel Kanunları Test çöz

Kimyanın Temel Kanunları TestSoru 1


18. yüzyılda yaşayan ünlü bilim insanı Antoine Lavoisier yaptığı bir deneyde, bir miktar kalay metalini içi hava dolu bir cam balona koyup ağzını kapatarak tartmıştır. Cam balonun ağzını açmadan ısıttığında balonda beyaz bir toz oluştuğunu gözlemiştir. Bu cam balonu tekrar tarttığında başlangıçtaki ağırlığın değişmediğini görmüştür.

Lavoisier yaptığı bu deneyle, kimyadaki hangi kanunu bulmuştur?

Soru 2


Bir hidrojen atomunun kütlesinin Avogadro sayısıyla çarpılması sonucunda

I. 1 mol hidrojen molekülünün kütlesine,

II. 1 mol hidrojen atomunun kütlesine,

III. 2 mol hidrojen atomunun kütlesine ulaşılır.

Buna göre, yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 3


Kütlesi bilinen fakat formülü bilinmeyen, ideal davranışta gaz halindeki bir bileşiğin mol sayısı, aşağıdaki bilgilerden hangisiyle doğru olarak hesaplanamaz?

Soru 4


Formülü XY olan bir bileşiğin, çeşitli yöntemlerle elde edilen saf örnekleri incelenmiş ve tüm örneklerde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.

I. X ve Y atomlarının mol sayılarının oranı 1 dir.

II. X in kütlece yüzdesi sabit bir değerdir.

III. Elde edilme tepkimelerinin her birinde toplam kütle aynı kalmışır.

Bu bulgulardan hangileri sabit oranlar yasasının sonucudur?

Soru 5


Molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?

Soru 6


Bir bileşiği teşkil eden elementlerin miktarları arasında sabit bir oran vardır.

Bu ifade kimya kanunlarından hangisidir?

Soru 7


1 gram H2 ile 8 gram O2 nin tepkimesinden daima 9 gram H2O oluşur.

Yukarıdaki ifadede,

I. Kütlenin korunumu

Il. Sabit oranlar

III. Katlı oranlar

yasalarından hangileri çıkartılabilir?

Soru 8


X2Y5 bileşiğinin % 20 si X tir.

Buna göre, 8,4 gram XY2 bileşiği elde etmek için kaç gram X kullanılmalıdır?

Soru 9


Dalton, katlı oranlar yasasını; "İki elementin birden fazla bileşiği varsa, elementlerden birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit ve sabit bir oran vardır." şeklinde ifade etmiştir.

Buna göre,

I. HNO3 - HNO2

II. NO2 - N2O4

III. O- O3 

çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz?

Soru 10


Bir XmYn bileşiğinin molekül formülündeki m ve n değerlerini bulabilmek için;

I. Bileşikteki X ve Y nin kütlece yüzde miktarları

II. X ve Y nin atom kütleleri

III. XmYn nin mol kütlesi

bilgilerinden hangileri gereklidir?

Paylaş

Etiketler:
Kimyanın Temel Kanunları Test sorularını online çözebilirsiniz.

Kimyanın Temel Kanunları Test çöz

Kimyanın Temel Kanunları Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. Kimyanın Temel Kanunları Test soru ve cevapları çözün. Kimyanın Temel Kanunları Test sorularını çöz Kimyanın Temel Kanunları Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. Kimyanın Temel Kanunları Test çöz. Kimyanın Temel Kanunları Test soru ve cevapları çözün. Kimyanın Temel Kanunları Test sorularını çöz Kimyanın Temel Kanunları Test test sorularını çöz.

Kimyanın Temel Kanunları Test Soruları

2021 Kimyanın Temel Kanunları Test