Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri

Kişinin Hakları ve Ödevleri Nelerdir? 2020 KPSS'ye hazırlananlar için Kişinin Hakları ve Ödevleri hakkında en doğru ve güncel Vatandaşlık Notları yazımızdadır.

Kişinin Hakları ve Ödevleri

 • Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
 • Zorla çalıştırma yasağı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması
  • Özel hayatın gizliliği
  • Konut dokunulmazlığı
  • Haberleşme hürriyeti
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Mülkiyet Hakkı
  • Basın ve yayımla ilgili hükümler
  • Basın hürriyeti
  • Süreli ve süresiz yayın hakkı
  • Basın araçlarının korunması
  • Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
  • Düzeltme ve cevap hakkı
 • Toplantı hak ve hürriyetleri
  • Dernek kurma hürriyeti
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
 • Hakların korunması ile ilgili hükümler
  • Hak arama hürriyeti
  • Kanuni hâkim güvencesi
 • İspat hakkı
 • Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Kişinin Hakları ve Ödevleri Önemli Notlar

Verilen ifadenin sonunda  "hürriyeti" ifadesi varsa, basın yayın din vicdan ile ilgili bir haksa kişi hakları kapsamına girer. 

NOT: Siyasi parti kurmak, Dernek, Sendika, Basım evi açmak, Süreli süresiz yayın çıkarmak, Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek önceden izin alınmadan yapılan işlemlerdir.  

 • Özel hayatın gizliliği ve korunması (2010)
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti (2010)
 • Adil Yargılama hakkı (2001) tarihinde anayasaya eklenmiştir.

Kişinin Hakları ve Ödevleri Online Soruları çözmek için tıklayınız.


Yorum Yaz