Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Kolb'a göre aşağıdaki öğrenme stilleri ve bu stildeki kişilerin eylem biçimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Soru

Kolb'a göre aşağıdaki öğrenme stilleri ve bu stildeki kişilerin eylem biçimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A) Somut yaşantı - hissetme

B) Yansıtıcı gözlem - düşünme

C) Soyut kavramsallaştırma - izleme

D) Aktif yaşantı - seçme

E) Sembolik yaşantı - yaparak öğrenme


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Kolb'a göre aşağıdaki öğrenme stilleri ve bu stildeki kişilerin eylem biçimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Kolb'a göre aşağıdaki öğrenme stilleri ve bu stildeki kişilerin eylem biçimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Kolb'a göre aşağıdaki öğrenme stilleri ve bu stildeki kişilerin eylem biçimleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?