KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı

KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı online çöz

KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı çöz.KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı Çöz

KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavıonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı çöz. KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı online çöz

Online KPSS A Grubu Maliye Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Geleneksel yaklaşımların hangisinde kamu maliyesi konuları ekonomik açıdan analiz edilir?

Soru 2


Merkezi ve mahalli idareler arasında gelir ve hizmet bölüşümüne ne ad verilir?

Soru 3


"Refah, ancak hiç kimsenin durumunu kötüleştirmeden bazı kişilerin durumunu iyileştirebiliyorsak artmış sayılır" diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi dışsallığın olumlu etkiler oluşturabilmesi için uygulanacak politikalardan biri değildir?

Soru 5


Yasal sınırlar içinde vergi oranlarında değişiklik yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi artan oranlı vergi tarifelerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 7


Vergi yükümlüsünün, vergi kanunlarını ihmal etmeden vergi konusuyla ilişki kurmayarak vergiden kurtulması durumu aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Soru 8


Verginin yansıması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Bir ülkede bulunduğu· tahmin edilen vergi kapasitesi ile fiili vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 10


Ekonomik sürecin üretiminden tüketime kadar olan bütün aşamalarında işlem yapıldıkça uygulanan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünüşte artış nedenlerinden biri değildir?

Soru 12


Bürokrasinin bütçe üzerindeki etkisine vurgu yapan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarının oluşturduğu harcama kalemlerinden biri değildir?

Soru 14


Reel harcama - transfer harcama ayrımını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi yapmıştır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının sınıflandırılmasında yer almaz?

Soru 16


Devletin yapısı, organları ve hukuki düzenlemeler göz önünde tutularak yapılan kamu harcaması sınıflandırması hangisidir?

Soru 17


Kısa vadeli devlet borçlarının uzun vadeli devlet borçlarıyla değiştirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 18


Olağanüstü dönemlerde geçici bir süre için başvurulan borçlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi devletin kısa süreli borçlara başvurmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 20


Devletin yatırım yapmak amacıyla sermaye piyasalarından yapmış olduğu borçlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21


Dışarıdan borçlanma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi devletlerin dış borca başvurma nedenlerinden biri değildir?

Soru 23


Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalarına ilişkin esaslar, aşağıdaki Bütçe Kanunu'na ekil cetvellerin hangisinde gösterilir?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Bütçe Sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Soru 25


Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bildirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden biri değildir?

Soru 27


5018 sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki bütçeler içinde yer almaz?

Soru 28


Telafi edici bütçe kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Soru 29


İhaleyi devlete en çok ödemede bulunmayı taahhüt edenin kazandığı vergi tahsil yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesince kesilen I. derece usulsüzlüklerden biri değildir?

Soru 31


Aşağıdaki hallerden hangisi vergi cezalarının kesilmediği durumlardan biri değildir?

Soru 32


Aşağıdakilerden hangisi işletme hesabı esasına göre defter tutacak tüccarlardan biridir?

Soru 33


Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından biri değildir?

Soru 34


Aşağıdakilerden hangisi vergi tahsil zaman aşımının durma nedenlerinden biridir?

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçlarından biri değildir?

Soru 36


Bir ekonomideki istikrarsızlığın para arzındaki düzensiz dalgalanmalardan kaynaklandığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


Enflasyonla mücadelede aşağıdakilerden hangisi uygulanacak politikalardan biri olamaz?

Soru 38


Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası amaçlarına ulaşmak için kullanılan araçlardan biri değildir?

Soru 39


Aşağıda gelir dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 40


Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler: