KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test

KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz.KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test online çöz

KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test Çöz

KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz. KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test çöz

Online KPSS A Grubu Ticaret Hukuku Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi olan kişiler arasında yer almaz?

Soru 2


Bir konunun ticaret siciline tescilini, ilgililerin bizzat kendilerinden başka aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisinin ticari dava sayılabilmesi için taraflardan ikisinin de ticari işletmesini ilgilendirmesi zorunludur?

Soru 4


Marka ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 5


I. Kömür tüccarının yazlığının boyanması için boyacı esnafı ile yaptığı sözleşme

II. A Kolektif Şirketi'nin bayileri için otelde düzenlediği balonun giderlerini ödemesi

III. Kırtasiye sahibinin fabrika satış mağazasından evine buzdolabı alması

Yukarıda belirtilen durumlardan hangisi/hangileri ticari iş sayılır?

Soru 6


A, B'ye kereste, B ise A' ya mobilya satmaktadır. Aralarındaki ticari ilişkiyi hızlandırmak ve sözleşmenin süresi dolduğu zaman karşılıklı borç ve alacakların hesaplanarak borçlu tarafın borcunu ödeyeceğine dair yaptıklan sözleşme, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Ticari mümessil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Haksız rekabet nedeniyle açılabilecek aşağıdaki davalardan hangisi zaman aşımına uğramaz?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme işletirse tacir sıfatına sahip olur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, ticari defterleri tutma yükümlüğüne tabi olan kişiler arasında sayılamaz?

Soru 11


Bir taşıma işi için anlaşan tacir ile komisyoncu arasındaki hukuki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Hukuken geçerli olmayan bir kollektif şirket adına ve ortak sıfatıyla, iyi niyetli üçüncü kişilerle işlem yapan kişilerin sorumluluğuna dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Paylaş

Etiketler: