KPSS A Maliye Politikası Test

KPSS A Maliye Politikası Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Maliye Politikası Test çöz. KPSS A Maliye Politikası Test online çöz

KPSS A Maliye Politikası Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Maliye Politikası Test çöz. KPSS A Maliye Politikası Test online çöz

KPSS A Maliye Politikası Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Maliye Politikası Test çöz.KPSS A Maliye Politikası Test Çöz

KPSS A Maliye Politikası Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS A Maliye Politikası Test çöz. KPSS A Maliye Politikası Test online çöz

Online KPSS A Maliye Politikası Test Soruları çöz

Soru 1


Yatırım talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu kesimde gelir düzeyini artırmada aşağıdakilerden hangisi etkili olmaktadır?

Soru 2


Dışa kapalı bir ekonomide yatırım talebinin faiz esnekliğinin sıfır olduğu, diğer bir deyişle yatırımların faizlerden etkilenmediği durumda IS Eğrisi nasıl bir şekil alacaktır?

Soru 3


Yatırım talebinin faize karşı olan esnekliiği sonsuz olursa bu durumda IS Eğrisi yatay eksene paralel bir hal alacaktır. Böyle bir durumda milli gelir denge düzeyinde bir değişiklik yapılmak isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

Soru 4


Spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliği sonsuz olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşecektir?

Soru 5


Likidite tuzağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Sermaye hareketlerinin serbest olmadığı ve döviz kurunun sabit tutulduğu bir ekonomide milli gelir düzeyini artırmak için yerine getirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Sabit döviz kurunun geçerli olduğu ve sermaye hareketlerinin serbest olmadığı bir ekonomide, gelir düzeyini ve istihdam olanaklarını artırmak için para politikasına başvurularak para arzının artırıldığı bir durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Soru 8


Döviz kurunun sabit tutulduğu ancak sermaye hareketlerinin serbest olduğu dışa açık bir ekonomide artan para arzı nedeniyle düşen faiz oranları, kısa vadeli sermayenin yurt dışına kaymasına yol açacaktır.

Böyle bir durumda ekonominin gelir düzeyini artırma konusunda para politikasının etkisi nasıl olur?

Soru 9


Esnek döviz kuru sisteminin uygulandığı dışa açık bir ekonomide, maliye politikasının etkinliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10


I. Ülkedeki stokların toplam talebi karşılamaya kafi gelmemesi

II. Hava şartlarının kötü geçmiş olmasından dolayı az mahsul elde edilmesi

III. Reel gelirlerinin düştüğünü görenlerin ellerindeki malları satmaktansa stoklamayı tercih etmesi

IV. Lüzumlu ham madde, yarı mamul, madde ve yedek parça gibi malların ithal edilmesi

Yukarıdakilerden hangileri toplam arzda yetersizliklere neden olmaz?

Paylaş

Etiketler: