KPSS Anasaya Yürütme Test

KPSS Anasaya Yürütme Test sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Anasaya Yürütme Test

KPSS Anasaya Yürütme Test

KPSS Anasaya Yürütme Test - çöz

KPSS Anasaya Yürütme Test soruları cevapları
KPSS Anasaya Yürütme Test


Soru 1


1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının ........ vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 2


1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre, yürütme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 3


I. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

II. TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,

III. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak

1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Cumhurbaşkanının görevlerindendir?

Soru 4


I. 40 yaşını doldurmuş,

II. En az Ortaöğretimi tamamlamış,

III. Milletvekilli seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir.

IV. Görev süresi 5 yıldır.

V. Bir kimse en fazla üç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre, "Cumhurbaşkanlığına Adaylık ve Seçimi" ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 5


1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre, "Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?


Testin Enleri

Fırat Alpan
Doğru: 5
100 Puan
Murat KÖSE
Doğru: 5
100 Puan
busraozen33
Doğru: 5
100 Puan
Onurdincerr
Doğru: 5
100 Puan
Burcu YILDIRIM
Doğru: 5
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri