2018 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı

2018 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı

2018 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı - çöz

2018 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı soruları cevapları
2018 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı

2018 KPSS Vatandaşlık Deneme SınavıSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biridir?

Soru 2


Anayasa değişikliği sürecine Cumhurbaşkanının onayı safhasının eklenmesi aşağıdaki anayasa yada anayasa değişikliklerinden hangisi ile olmuştur?

Soru 3


Gayrimüslimlere devlet memurluklarına geçme hakkının tanındığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Padişahın yetkilerini bir kurulla paylaştığı devlet rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi nispi temsil sistemlerinden biridir?

Soru 6


Anayasaya göre, yerleşme hürriyeti aşağıdaki sebeplerden hangisi ile sınırlandırılamaz?

Soru 7


Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez dile getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Hukuk dışılık

II. Sınırsızlık

Yukarıda özellikleri verilen iktidar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi anayasada belirtilen inkılap kanunlarından biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanının sonuçlarından biri değildir?

Soru 11


Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlardan biri değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizli oylama yapmak zorunda olduğu durumlardan biri değildir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme hallerinden biri değildir?


Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yenilenmesine karar verilebileceği hallerden biri değildir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının başlangıçta belirtilen temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 18


1961 Anayasası, devletin temel nitelikleri konusunda aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kabul etmemiştir?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat fermanında benimsenen ilkelerden biri değildir?

Soru 20


Tanzimat Fermanıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler: anayasa, deneme, test
2018 KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hamdi nigde
Doğru: 20
100 Puan
mecit ertek
Doğru: 20
100 Puan
mehmet atam
Doğru: 20
100 Puan
özge çolako
Doğru: 18
90 Puan
piribey yav
Doğru: 18
90 Puan