KPSS Anayasa Yargı Testi 1

KPSS Anayasa Yargı Testi 1 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Anayasa Yargı Testi 1

KPSS Anayasa Yargı Testi 1

KPSS Anayasa Yargı Testi 1 - çöz

KPSS Anayasa Yargı Testi 1 soruları cevapları
KPSS Anayasa Yargı Testi 1


Soru 1


Türk hukukunda öngörülen yargı örgütlenmesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2017 değişikliğine göre)

Soru 2


Bilindiği gibi Türk hukukunda kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke dolayısıyla yargı organlarının, yasama ve yürütme organları karşısında bağımsızlığının sağlanma«zorunludur.

Aşağıdaki seçeneklerde yerilen İlke ve kurallardan hangisi yargının bağımsızlığı İle ilgili değildir?

Soru 3


1982 Anayasası'nda yer alan ve "hiç kimse kanunen tabî olduğu merci dışında bir mahkemece yargılanamaz" şeklinde ifade edilen anayasa hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkeme değildir?

Soru 5


2017 Anayasa Değişikliği ile HSK üyelerinin seçimi görev sürelerinin dolmasından önceki kaç gün içinde yapılır?

Paylaş

Etiketler: kpss, anayasa, yargı, test

Testin Enleri

Burcu YILDIRIM
Doğru: 5
100 Puan
Nurullah dönmez
Doğru: 5
100 Puan
GökBörü
Doğru: 5
100 Puan
gülay123
Doğru: 5
100 Puan
Gamze40
Doğru: 5
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri