KPSS Vatandaşlık Testleri çöz

KPSS Vatandaşlık Testleri

KPSS Anayasa Yargı Testi 2

KPSS Anayasa Yargı Testi 2

KPSS Anayasa Yargı Testi 2

KPSS Anayasa Yargı Testi 2 - çöz

KPSS Anayasa Yargı Testi 2
KPSS Anayasa Yargı Testi 2


Soru 1


I. 1982 Anayasası'na göre Sayıştay bir yüksek mahkemedir.

II. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan devlet mallarını denetler

III. Üyelerinin tamamı TBMM tarafından seçilir.

IV. Siyasi partilerin mali denetimini yapar.

V. Anayasa Mahkemesi üyelerinin kendi aralarında seçtikleri bir üye Sayıştay başkanlığı görevini yürütür.

Sayıştay hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi bir Yüksek Mahkeme değildir?

Soru 3


Türk hukukunda yüksek mahkeme başkanları, kural olarak, aynı yüksek mahkeme üyelerinin kendi aralarından yaptıkları bir seçimle belirlenir. Ancak hukukumuzda, bu kuralın istisnasını oluşturan bir yüksek mahkeme bulunmaktadır.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen yüksek mahkemelerden hangisi bu kuralın istisnasını oluşturur?

Soru 4


Aşağıdaki seçeneklerde verilen mahkemelerden hangisi adli yargı yolu örgütlenmesi içinde yer almaz?

Soru 5


1982 Anayasası'nda benimsenen bazı ilkeler dolayısıyla istiklal Mahkemelerinin yeniden kurulabilmesi imkansızdır.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen ilkelerden hangisi istiklal Mahkemelerinin yeniden kurulmasını imkansız kılan İlkelerden biri değildir?

Soru 6


I. Danıştay

II. Sayıştay

III. Askeri Yargıtay

IV. Anayasa Mahkemesi

V. Askeri Yüksek idare Mahkemesi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin üye seçiminde Cumhurbaşkanı etkilidir?

Soru 7


Aşağıdaki seçeneklerde verilen yüksek mahkemelerden hangisinin hiçbir üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmemektedir?

Soru 8


Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı kimler tarafından seçilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yolu örgütlenmesi içinde yer alan mahkemelerden biri değildir?

Soru 10


1982 Anayasasında yer alan ve aşağıda verilen ilke ve kurallardan hangisi yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik değildir?


Paylaş

Etiketler: kpss, anayasa, yargı, test

Testin Enleri

sinemm
Doğru: 10
100 Puan
Reyhanreyhan
Doğru: 10
100 Puan
Torik08
Doğru: 10
100 Puan
Mete Akdeniz
Doğru: 10
100 Puan
satı
Doğru: 10
100 Puan
N.telhan
Doğru: 10
100 Puan
gerken
Doğru: 9
90 Puan
Mehmet80
Doğru: 9
90 Puan
TU
Doğru: 9
90 Puan
uğur gündoğan
Doğru: 9
90 Puan