KPSS Anayasa Yargı Testi 4

KPSS Anayasa Yargı Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Anayasa Yargı Testi 4

KPSS Anayasa Yargı Testi 4

KPSS Anayasa Yargı Testi 4 - çöz

KPSS Anayasa Yargı Testi 4 soruları cevapları
KPSS Anayasa Yargı Testi 4


Soru 1


I. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi karan

II. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı

III. Milletvekilliğinin mahkumiyet kararının kesinleşmesi nedeniyle düşürülmesi

IV. Milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi

V. Hükümete güvenoyu verilmesi kararı

Yukarıda verilen parlamento kararlarından hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi denetimine tabi değildir?

Soru 2


Anayasa Mahkemesinin siyasi partilere ilişkin sahip olduğu yetkiler konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 3


Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi. Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açamaz?

Soru 4


Görülmekte olan bir dava sırasında davaya bakmakla yetkili mahkemenin taraflardan birinin savunmasını ciddi bularak uygulanan normun anayasaya aykırılığı kuşkusu nedeniyle davayı erteleyip Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasına ne denir?

Soru 5


Soyut norm denetimi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 6


I. Siyasi partiler yerli tüzel kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler.

II. Siyasi partiler ticaretle uğraşamazlar.

III. Siyasi partiler yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler.

IV. Siyasi partiler hâzineden yardım ve bağış kabul edemezler.

V. Siyasi partiler Türk vatandaşı gerçek kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri siyasi partilerin uymak zorunda oldukları mali yasaklardır?

Soru 7


Anayasa Mahkemesi hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Anayasa Mahkemesi kararları hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 9


I. Anayasa Mahkemesi kanunları iptal edebilir ancak yürürlüğünü durduramaz.

II. Anayasa Mahkemesi kanunların hukukiliğini denetleyebilir ancak yerindeliğini denetleyemez,

III. Anayasa Mahkemesi baktığı tüm davaları duruşmasız olarak görür ve karar bağlar.

IV. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına yapılacak itirazların Anayasa Mahkemesi tarafından 15 gün içinde karara bağlanması gereklidir.

V. Somut norm denetiminde Anayasa Mahkemesi'nin denetimini 15 gün İçinde tamamlaması zorunludur.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 10


Aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?


Paylaş

Etiketler: anayasa, yargı, soruları

Testin Enleri

MUHAMMET FATİH U
Doğru: 10
100 Puan
kullanıcıadıy
Doğru: 10
100 Puan
Nurullah dönmez
Doğru: 9
90 Puan
gülay123
Doğru: 9
90 Puan
Mehmet gur
Doğru: 9
90 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri