KPSS Anayasa Yasama Test 1 çöz

KPSS Anayasa Yasama Test 1

KPSS Anayasa Yasama Test 1

KPSS Anayasa Yasama Test 1

KPSS Anayasa Yasama Test 1 - çöz

KPSS Anayasa Yasama Test 1
KPSS Anayasa Yasama Test 1


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?

Soru 2


I. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararları

II. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi kararları

III. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararları

IV. Hükümetin gensoru yoluyla düşürülmesi kararları

V. TBMM'nin erken seçim kararı

Yukarıdaki Parlamento kararlarından hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir?

Soru 3


Yasamanın genelliği İlkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Soru 4


Birleşim kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Cumhurbaşkanının, TBMM'ye bir yasayı bir daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda. Cumhurbaşkanının ne yapması gerekir?

Soru 6


TBMM'ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddelerini yayımlaması gerekir.

I. Cumhurbaşkanı

II. TBMM Başkanı

III. Başbakan

IV. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri

V. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri

Yukarıda sayılanlardan hangisi ya da hangileri TBMM tarafından seçilir?

Soru 7


1982 Anayasası'nın mevcut biçimine göre hakkında af kanunu çıkarılmasının imkansız olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?


Paylaş

Testin Enleri

jean
Doğru: 7
100 Puan
yusuf82
Doğru: 7
100 Puan
Ali Dirin
Doğru: 7
100 Puan
Mustafa Er
Doğru: 7
100 Puan
ulaşabii
Doğru: 7
100 Puan
KPSS Vatandaşlık Testleri