KPSS Rehberlik Testleri çöz

KPSS Rehberlik Testleri

KPSS Rehberlik Testleri Rehberlik Türleri Testi III

KPSS Rehberlik Testleri Rehberlik Türleri Testi III

KPSS Rehberlik Testleri Rehberlik Türleri Testi III

KPSS Rehberlik Testleri Rehberlik Türleri Testi III - çöz

KPSS Rehberlik Testleri Rehberlik Türleri Testi III
KPSS Rehberlik Testleri Rehberlik Türleri Testi III


Soru 1


Günümüzde en çok benimsenen rehberlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I. Bilgi verme, yöneltmeye odaklı olma

Il. Öğrenci odaklı olma

III. Görev yönelimli olma

IV. Öğretimden ayrıştırılmış

V. Uzman odaklı olma

Yukarıdakilerden hangisi gelişimsel yaklaşımın özelliklerinden biridir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik türlerini sınıflandırma ölçütlerinden değildir?

Soru 4


Ali okul ortamında büyük sınıflardan akran zorbalığına maruz kalmıştır. Rehberlik servisine başvuran Ali, başka arkadaşlarının da uzun zamandan beri akran zorbalığına uğradığını ancak servise başvuramadıklarını belirtmiştir.

Buna göre Ali ve arkadaşlarına yönelik ve okulda başlatılacak olan rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


I. Yüz yüze ilişki şarttır.

II. Yalnızca sorunlu bireylere açıktır.

III. Danışma süreci gizlidir.

IV. Danışan hasta olarak görülür.

V. Demokratik ortamda insancıl anlayışla verilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi psikolojik danışma hizmetlerinde uyulması gereken özelliklerden değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisinde bireyin probleminin nedenini ortaya çıkarmak modelin en önemli işlevini oluşturur?

Soru 7


İnsan davranışlarını belirleyen en önemli gerçek, onun kendini algılayış biçimidir. Bundan dolayı, benlik algısı önemli bir kavramdır.

Aşağıdaki öğretim kademelerinden hangisinde olumlu benlik algısı kazandırmaya yönelik çalışmalara başlanmalıdır?

Soru 8


İlköğretim döneminde mesleki rehberlik hizmetlerinin verilmesinde en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Lise 2. sınıfa ders yılı ortasında gelen iki öğrenciyi sınıfa tanıştıran sınıf öğetmeni, gönüllü öğrencilerden yeni arkadaşlanna okulu, kuralları. tanıtmaları için çalışma yapmalarını istemiştir.

Buna göre yapılması istenen çalışma aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi grupla rehberliğin bireysel rehberliğe göre üstün yanlarından biri değildir?

Soru 11


Düşük benlik algısı yüzünden başka insanlarla problem yaşayan bir öğrenci için, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini ilk olarak yapması doğru değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik hizmetlerinin aşamalarından biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinde ilköğretimde bireylerin sosyalleşmesine, ortaöğretimde ise daha çok mesleki, eğitsel ve kişisel sorunlara yönelik hizmet verilmesinin nedeni olarak gösterilebilir?

Soru 14


I. Verimli ders çalışma

II. Kariyer planlama

III. Okul kuralları

IV. Öfke kontrolü

V. Hızlı okuma

VI. Stres yönetimi

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kişisel-sosyal rehberlik alanına giren konular bir arada verilmiştir?

Soru 15


I. Gelişmeyi sağlayıcı

II. Yaratıcı esnek

III. Hedef yönelimli

IV. Ölçülebilir

V. Tepkisel

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelişimsel yaklaşımın özelliklerinden biri değildir?


Testin Enleri

Ziyaretçi
Doğru: 14
93.3 Puan
Cemil koz
Doğru: 14
93.3 Puan
Kül kedisi
Doğru: 14
93.3 Puan
irmbstnc
Doğru: 14
93.3 Puan
Türk
Doğru: 14
93.3 Puan
Lyıldız
Doğru: 13
86.6 Puan
jigsaw99
Doğru: 13
86.6 Puan
Nazzz
Doğru: 13
86.6 Puan
YILDIZ23
Doğru: 13
86.6 Puan
Cagan Baver
Doğru: 13
86.6 Puan