Bilişsel Gelişim Testi 4

Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz.Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz. Bilişsel Gelişim Testi 4 online çöz

Bilişsel Gelişim Testi 4 Çöz

Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz. KPSS Gelişim Psikolojisi Testleri ve Denemeleri kategorisi Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz. Bilişsel Gelişim Testi 4 çöz

Online Bilişsel Gelişim Testi 4 Soruları çöz

Soru 1


Girdiği sınavlarında birçok kez yüksek derecede sınav kaygısı duyup rahatsızlanan bir öğrenci sonraları sınavlarda daha az kaygı duymaya başlamış ve gireceği sınavlardaki performansına dair umutlanmıştır.

Bu durum Piaget'nin aşağıdaki kavramlarından en çok hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


Sekiz aylık Defne'in, oyuncağı battaniyenin altına kaçlığında baltaniyesini kaldırıp onu araması Piaget'nin aşağıdaki kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

Soru 3


Annesiyle alışverişe çıkan dört yaşındaki Simge'nin alışveriş boyunca rastladığı her ürünün ismini sorması dil gelişiminde ortaya çıkan hangi özellikle açıklanabilir?

Soru 4


Bir grup ilköğretim dördüncü sınıf öğrencisi yeni öğretmenlerinin nasıl biri olduğunu anlamaya çalışırlar. Yeni öğretmenlerinin de bir önceki öğretmenleri gibi Ankaralı olduğunu öğrendiklerinde iyi futbol oynadığını ve öğrencilere karşı anlayışlı olacağını düşünürler.

Öğrencilerin bu algısı Piaget'nin terimlerinden hangisiyle en iyi biçimde açıklanabilir?

Soru 5


Piaget'ye göre bireyin bir gelişim dönemindeki tecrübelerini birleştirip niteliksel olarak farklı olan yeni bir düşünme biçimine (döneme) ulaşması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile en iyi açıklanır?

Soru 6


Sabah annesi tarafından kahvaltı yaptırılan üç yaşındaki Ceyda, o gün yeni başladığı kreşte kendi başına yemeğini yemeye çalışır, Eve döndüğünde, annesi öğle yemeğinde ne yediğini sorduğunda Ceyda yemek yemediğini, çünkü sabahkinden farklı olarak tek başına olduğunu söyler.

Ceyda'nın bu davranışı Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Soru 7


Dört yaşındaki Burhan, söylenen birçok şeyi kolaylıkla anlamasına karşın, anlayabildiği kadarını konuşamamaktadır.

Bu durumu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Çocuklar utandıklarında gözlerini kapatmaları ve bu esnada görünmediklerini düşünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Annesi tarafından emzirildikten sonra, annesi kıyafetini giyip kalkmaya çalıştığında annesinin kıyafetini çıkarmaya çalışıp memesini tekrar emmek isteyen bir bebeğin bu davranışı, onun aşağıdakilerden hangisini kazanmış olduğunun bir göstergesidir?

Soru 10


Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre halihazırda bildiklerimize uymayan bir durumla karşılaştığımızda ya yeni durumu eskilere uydurarak ya da, eskileri yeni duruma uydurarak bu durumla baş edilir.

Piaget'ye göre birey bunları yapmakla aşağıdakilerden hangisini sağlamış olur?

Soru 11


Elini yatağının tahta korkuluklanna çarparak ses çıkaran yedi aylık Hüsniye, bu sesten zevk almaktadır. Ancak, Hüsnü çıkan sese kendisinin sebep olduğunu bilmemektedir.

Piaget'ye göre Hüsniye'nün bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

Soru 12


Dört yaş civarı çocuklar kendilerine sorulan her soruya kendilerince yanıtlar verirler. Verdikleri yanıtlar mantık kuralları na aykırı da olsa bu çocuklar hallerinden emin bir şekilde söylediklerinde ısrar ederler.

Piaget'ye göre çocukların bu gibi davranışları aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisinin sonucudur?

Soru 13


Yirmi beş aylık Seda babası birkaç günlüğüne şehir dışına çıktığında, babasına ait eşyaları evde gördüğünde "baba gelsin!"' diye istekte bulunmaktadır.

Piaget'ye göre Seda'nın bu gibi davranışları aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangisinin sonucudur?

Soru 14


Piaget'ye göre işlem öncesi çocukların işlemleri tersine çevirememelerinin, korunum ilkesini edinememelerinin ve çoklu sınıflandırma yapamamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: