Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi II

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi II

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi II - çöz

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi II soruları cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi II


Soru 1


II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile ABD Başkanı Roosevelt arasında yapılan görüşmeler sonucu yayınlanan Atlantik Bildirisi daha sonra aşağıdakilerden hangisine dahil edilmiştir?

Soru 2


I. NATO

II. Milletler Cemiyeti

III. Birleşmiş Milletler

Türkiye yukarıdakilerden hangilerinin kurucu üyeleri arasında yer alır?

Soru 3


I. Adana Konferansı

II. Kahire Konferansı

III. Casablanka Konferansı

Müttefik devletler Türkiye'yi II. Dünya Savaşı'na sokmak amacıyla yukarıdakilerin hangilerini gerçekleştirmiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin savaşa karşı aldığı önlemler arasında yer almaz?

Soru 5


II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası mücadelenin farklı dünya görüşleriyle çatışması sonucu oluşan dönem aşağıdakilerden hangisiyle anılmıştır?

Soru 6


I. Yugoslavya

II. Arnavutluk

III. Küba

Yukarıdaki ülkelerden hangilerinde sosyalist yönetimlerin kurulmasında SSCB'nin etkisi olmamıştır?

Soru 7


İki dünya savaşı arasında yapılan aşağıdaki oluşumlardan hangisiyle "Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması" esas alınmıştır?

Soru 8


I.Rusya

II. Almanya

III. İspanya

I. Dünya Savaşı'ndan sonra rejim değişikliğine uğrayan ülkeler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

Soru 9


Milli Mücadele Dönemi'nde başlayan Türk-Sovyet Rusya yakınlaşmasını son erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Versay Antlaşmasının getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak

II. Almanlara yeni bir hayat sahası bulmak

III. Almanya dışında yaşayan Almanları bir çatı altında toplamak

II. Dünya Savaşında Adolf Hitler'in amaçları arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

Soru 11


I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin mevcut olan fikrin, Hitler tarafından Almanya'nın Avrupa'da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucu ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Barbarossa Hareketi'nin amaçları arasında,

I. Doğuda hayat sahasını genişletmek,

II. Komünizm rejimini yıkmak,

III. SSCB'nin doğal zenginliklerini ele geçirmek,

durumlarından hangileri yer alır?

Paylaş

Etiketler:
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

habeş karam
Doğru: 12
100 Puan
sibel gülte
Doğru: 11
91.6 Puan
aciz_biri
Doğru: 10
83.3 Puan
ercan karad
Doğru: 10
83.3 Puan
rasim şenyü
Doğru: 10
83.3 Puan